DEMOKRASİ KRİZİ ÖNERİLER VE OLANAKLAR

Sunuş

"... Türkiye‘nin 20 ilinden gelen, yerel olarak seçilmiş 400 delege Ankara‘da buluşmuştur. Şiddetin, yasaların, çatışmanın yarattığı yılgınlık ve sessizliği aşmak için üyelerimiz kendini, yöresini, ülkesini, dünyayı konuşmuştur. Bağımsız, demokratik, insan hakları, sosyal hukuk devleti ve barış için etkin mücadeleyi yaşama nasıl geçireceğini, katılımı, dayanışmayı irdelemişlerdir.

Kurultay hazırlık çalışmaları kapsamında 17 Aralık 1996 tarihinde gerçekleştirilen "Demokrasi Krizi" adlı atölye çalışması ise, Kurultayın başarı ile sonuçlandırılmasında önemli bir katkı yaptığı gibi, geniş kesimlerin yararlanabileceği bir belge niteliğini kazanmıştır. Dolayısıyla basılan bu kitabın önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz."