EYLÜL-EKİM/2008

İçindekiler

TMMOB 40. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu‘na İstemiş Olduğu Belge ve Bilgiler Yollandı

COPSEE Atina‘da Toplandı

Mersin Kent Sempozyumu Yapıldı

TMMOB 40. Dönem 1. Denetlemesi Yapıldı

TMMOB Çalışma Grupları Güncesi