GATS NEDİR?

ISBN No:

975-395-701-7

Sunuş

Bu kitap, Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ile ilgili olarak değişik tarihlerde düzenlenen iki panelin kayıtları üzerinde katılımcıların yaptığı düzenlemelerden oluşmaktadır.

Konuyu ele alan panellerden ilki TMMOB Mühendislik Mimarlık Haftası Etkinlikleri çerçevesinde 19 Ekim 2001 tarihinde Ankara‘da düzenlenmişti. ıkinci panel ise 11 Temmuz 2002 tarihinde TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulumuz tarafından sevgili Başkanımız Teoman ÖZTÜRK‘ün aramızdan ayrılmasının 7. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşmiştir.

Panellerde görüşlerini bizlerle paylaşan katılımcılara bir kere daha teşekkür ederiz.

TMMOB‘nin GATS ile ilgili çalışmaları sürmektedir. Bu çerçevede konu ile ilgili belgelerin bir araya getirilmesi ve kamu oyuyla paylaşılması amacıyla geçtiğimiz günlerde açtığımız "http://www.gatsnedir.org/" adlı bilgilendirme iletişim web sitesini bu yayınımız aracılığıyla da duyuruyor ve sitenin GATS konusunda yapılan tüm çalışmalara ve katkılara açık olduğunu belirtiyoruz.

İçindekiler

Sunuş.(5 )

Kısaca GATS (6)

HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMININ MÜHENDİSLİK VE  MİMARLIK ALANLARINA ETKİLERİ PANELİ (9)

Şirin Gülcen EREN (10)

Dursun YILDIZ (19)

Birgül Ayman GÜLER (26)

Tartışma (32)

HİZMET TİCARETİ GENEL ANLAŞMASI (GATS PANELİ) (45)

Açılış Konuşmaları (46)

Olgun YURT (46)

Kaya GÜVENÇ (47)

H. Ali YİĞİT (50)

Pınar EROL (53)

Sait Kozacıoğlu (59)

Seyhan ERDOĞDU (62)

Tartışma (69)