GLOBALLEŞME

Sunuş

"Globalleşme ve yeni dünya düzeni, son yılların belki de en sık kullanılan iki kavramı. Dr. Ergin YILDIZOĞLU‘nun bir madalyonun iki yüzü olarak ele aldığı bu iki kavramın önemi bugün dünyadaki bütün ülkelerin ve ulusların kaderini tayin eden yeni bir uluslar arası işbölümünün, sınır tanımaz bir mali sermayenin giderek bütün üretim ve yönetim süreçlerine hakimiyetini ifade ediyor olmalarıdır. Bizim gibi azgelişmiş ülkelere, "dünyayla bütünleşme" adına entegrasyonun tek seçenek olarak sunulduğu anımsanırsa, bu yeni uluslar arası sistemin bizleri ne kadar yakından ilgilendirdiği daha iyi anlaşılabilir." "Hiçbir politik gücün, hiçbir sınıf çıkarının, evrensel aklın ve bilimsel gerçeklerin üzerini örtmeye gücünün yetmeyeceği inancı ve umuduyla..."