KAMU GÖREVLİLERİ VE SİYASAL HAKLAR SEMPOZYUMU

Sunuş

"Yönetsel katılma süreçleri oluşturulurken temel ilke, kamu görevlilerinin bu süreçlere sendikal ve meslek örgütleri kanalıyla dahil edilmeleridir. Bu durum yönetimin yansız ve objektif davranması yönünde gelişmeyi sağlaması yanında, hızlı, etkin ve verimli bir yönetim oluşmasına da katkıda bulunacaktır.

TMMOB olarak düzenlediğimiz bu Sempozyumun kitap olarak yayımlanması; kamu görevlileri, siyasal haklar kavramlarının ve idare-siyaset ilişkisinin tüm boyutlaıyla tartışma zeminine getirilmesinde önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."