MAGNEZİT RAPORU

Sunuş

ÖNSÖZ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 20. Çalışma Dönemi içinde; yayın çalışmalarını, Birlik Haberleri dergisinin dışına taşırarak, genişletme kararı almıştı. Bunun en belli - başlı nedeni; bugüne dek TMMOB ve bağlı Odaların bünyesinde oluşan birikimlerin, tüm emekçi kesime daha yaygın ve etkin bir biçimde iletilebilmesidir. Birlik Haberleri'nin, dergi niteliğinde bir yayın olması, boyut olanaklarının sınırlı bulunması, araştırma ve çalışmaların bütünüyle verilememesi sorununu doğurmaktaydı. Elinizdeki bu yapıt, sözü geçen oluşum ve nedenlerin ürünü ve başlangıcıdır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin, ülke sorunlarına bilimsel açıdan yaklaşımı, Çelişkilerin nesnel bir bakışla ortaya konulması ve sorunlara gerçekçi çözüm önerileri getirilmesi; Birlik Haberleri'nin yanı sıra fakat ondan daha geniş boyutlarıyla, bundan böyle TMMOB kitap - broşür yayınlarının sayfalarını oluşturacak ve buradan üyelerimize ve halkımıza ulaşacaktır.

TMMOB ve bağlı Odaların yaptığı ve yapacağı çalışmaların doğru çözüm ve önerilerde bulunmasının nesnel koşulları, Odalarımızın ilgi alanlarına giren konularda, geniş araştırma, gözlem ve deneyler yapma yöntemini benimsemiş olmalarında odaklaşmakta. TMMOB, önümüzdeki dönemde de, ülke somut sorunlarından hareketle, iç ve dış sömürüyü teşhir edecek, bu çalışmaları daha etkin ve yaygın yayın eylemleriyle kitlelere aktaracaktır.

TMMOB ve bağlı Odaların, tüm Çalışmalarında, bu niteliklerini koruyacağına ve gelişeceğine inanıyoruz. üyelerimiz ve halkımız desteğimiz, eleştiri ve öneriler yönlendiricimiz olacaktır.