MAYIS-HAZİRAN

İçindekiler

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Taner Yüzgeç Şahsında İMO Yöneticilerine Yapılan Saldırıya TMMOB Ortamında Gerekli Yanıt Verilecektir

Kırklareli Kent Sempozyumu Yapıldı

İKK‘lardan

Odalardan

Türkiye‘de Mühendis Mimar Şehir Plancısı Profil Araştırması Kitabı Çıktı

Çalışma Grupları Güncesi