MAYIS - HAZİRAN/1999

İçindekiler

Demokratik Türkiye, İnsanca Yaşam İçin Bir Kez Daha Alanlardaydık
TMMOB‘den Haberler
Hatay, İskenderun, Adana Bölge Toplantıları
Diyarbakır Bölge Toplantısı Yapıldı
TMMOB Bölgesel Çalışmalar İçin Van‘daydı
Kamuda Çalışan Mühendis Mimarların Sorunları Etkinlik Programı
İKK‘lardan Haberler
Bursa‘da Doğal Kaynaklarımız Üzerindeki Yağma, Yargı Kararlarına Rağmen Devam Ediyor Mühendislik Mimarlık Kurultayı‘na Doğru
TMMOB Danışma Kurulu;" Mesleki Alanda Güvenilir, Toplumsal Eylemlilikte Güçlü, Katılımcı, Dayanışmacı Bir TMMOB" dedi.
Teoman ÖZTÜRK Anılıyor