Şubat 2001

İçindekiler

Madenlerimiz Halkındır Özelleştirilemez
Bor ve Ürünlerinin Kullanım Alanları
6235 Sayılı TMMOB Yasası‘nın Kabul Edilişinin 47. Yılı
Endüstri Bölgeleri Hakkında Kanun Çıkarılmaya Çalışılıyor
Meslek Birlikleri, Son Günlerde İstanbul Barosu‘na ve Genel Olarak Meslek Örgütlerine Yönelik Baskıları Kınadı
Emek Platformu Talep ve Önerileri
TMMOB Genel Sekreterliği‘ne M. Fikret ÖZBİLGİN Seçildi
TMMOB Heyeti; İzmir‘de Bergama Ovacık Altın Madeni ile İlgili Temaslarda Bulundu
TMMOB Uluslararası İlişkiler Danışma Kurulu‘ndan Haberler
TMMOB 36. Dönem II. Denetleme Kurulu Raporu
TMMOB Diyarbakır Emniyet Müdürü OKKAN‘ın Öldürülmesini Kınadı
Dini İnançlar Siyasi Örgütlenme Aracı Olarak Kullanılmamalıdır
Birlik Hissesi Ödenti Çizelgesi
TMMOB Yüksek Onur Kurulu 36. Dönem Çalışmaları
TMMOB Güncesi Ocak 2001
Enerji Krizi Sektörün Krizi mi?