TMMOB 1. KADIN KURULTAYI

İçindekiler

SUNUŞ
 

AÇILIŞ KONUŞMALARI
 

MESAJLAR
 

ANKET SUNUM

 

SONUÇ BİLDİRGESİ
 

KURULTAY KARARLARI
 

BİLDİRİLER
 

Kadınların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmasına ilişkin yasaklar ve kadın istihdamı / Doç. Dr. Kadriye Bakırcı
 

Dönüşme sancısından dönüştürme baskısına kentsel mekân ve kadın Emel Kayın
 

Teknolojide cins ayrımı / Ece Kocabıçak
 

EKLER

TMMOB’ye kayıtlı mühendis, mimar ve şehir plancısı kadınların eğitim ve çalışma hayatında yaşadıkları ayrımcılık anketi
 

Diplomalar pembe veya mavi mi ki? İmza kampanyası
 

EMO Genel Merkezi basın açıklaması Kadın EMO üyesi mühendislerin yüzde 17.1‘i işsiz…