TMMOB 21. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Sunuş

GİRİŞ

Egemen sınıfların geniş halk kitlelerine yönelttiği sömürü, baskı ve zulüm uygulamalarının doruğa ulaştığı bir dönemi yaşadık. Bir yandan emperyalist - kapitalist sistemin acımasız sömürüsünün getirdiği işsizlik, pahalılık ve enflasyonun yığınları kasıp kavurduğunu; öte yandan ekonomik - demokratik hakları ve ülke çıkarları için mücadele veren insanlarımızın kıyım, baskı, saldırı ve işkencelere uğradıklarını, faşist silahlı çetelerin kurşunları ile yaralandıklarım, öldürüldüklerim gördük.

Bütün bu uygulamaların başta işçi sınıfı olmak üzere geniş emekçi yığınlarını yıldıramaması, gelişen haklı mücadeleleri engelleyememesi, egemen sınıflarda ve onların siyasi temsilcilerinde daha fazla tedirginlik yarattı, baskı ve terör uygulamaları arttırıldı, yaygınlaştırıldı.

Ancak gelişen ve güçlenen mücadeleler geriletilemedi, engellenemedi. Yıllardır halkın çıkarlarını savunan, emperyalist - kapitalist sistemin sömürü ve saldırılarına karşı kendi somut sorunlarından kaynaklanan bir mücadeleyi sürdürmeyi görev sayan, bu mücadelenin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olduğuna inanan TMMOB, Odaları ve üyelerimiz de bu uygulamalardan paylarına düşeni aldılar.

Yüzlerce üyemiz işten atıldı, binlercesinin görev yerleri değiştirildi. Baskılar, işkenceler, kurşunlamalar, öldürmeler aralıksız sürdü. Faşist silahlı çeteler; Odalarımızın Genel Kurullarına saldırdılar. TMMOB'yi ve Odalarını kurşunladılar.

Ama sindiremediler, yıldıramadılar. Bilinçli ve kararlı mücadelelerini sürdüren TMMOB'yi, Odalarını ve üyelerini durduramadılar.

Bugün XXI. Çalışma Dönemini tamamlayan TMMOB; gelecek dönemde de, Odalarından, üyelerinden ve halkından aldığı güçle verilecek mücadelelerde daha etkin olarak yer alacak ve payına düşen görevleri yerine getirmek için çaba harcayacaktır.

Tüm ilerici yurtsever devrimci güçlerin, önümüzdeki çetin günlerde de emperyalizme ve faşizme karşı verilecek mücadelelerin bayrağını yükseklerde tutacağına inanıyoruz.