TMMOB ADANA KENT SORUNLARI RAPORU

Sunuş

Özetle; Adana‘nın temel sorunları aşağıda maddeler olarak belirtilmiştir.

Adana‘da katılımcı ve demokratik yerel yönetim anlayışı eksiktir.

Plansız şehirleşme ve denetimsizlik yıllardır devam etmektedir.

Kaçak yapılaşma yaygındır ve imar değişiklikleri ve afları bu durumu özendirmektedir.

Tarım arazileri amaç dışı kullanılmakta, yapılaşmaya ve rant hesaplarına feda edilmektedir.

Çağdaş bir altyapı eksikliği bulunmaktadır.

Ulaşımı düzenleyecek bir "ulaşım master planı" eksiktir.

Kent içi trafik sorunludur, yayaların güvenliği öncelikli değildir.

Kamu yararı gözetilmeyen kentsel dönüşüm projeleri uygulanmaktadır.

Adana kent kimliği yitirilmektedir.

Adana çevre ve atık sorunları yaşamaktadır.

Adana‘da enerjinin etkin kullanılmasında sorunlar yaşanmaktadır.

Diliyoruz ve istiyoruz ki, TMMOB Adana iKK üyelerirıin özveriyle hazırladığı "Adana Kent Sorunları Raporu" yeni bir yerel yönetim seçimi öncesinde "başka bir Adana için" olumlu adımların atılmasına yardımcı olur.

Bu çalışmaya emek veren, katk ıda bulunan TMMOB‘e bağlı odaların Adana Şubelerine ve fotoğrafları kullanmamıza izin veren AFAD yetkililerine teşekkür ederiz.

TMMOB
Adana İl Koordinasyon Kurulu
Şubat 2009