TMMOB SAMSUN KENT SEMPOZYUMU

İçindekiler

1.Oturum(27 Kasım 2008)
Samsunda Kentsel Dönüşüm Uygulamaları.
Samsun‘da Gçö ve Kentleşme
Samsun‘da Genel Jeoloji ve İmar Planına Ait Çalışmalar.
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları.
2.Oturum
Mobil Santrallerin Samsun‘da Hukuki Çerçevesi ve Sonuçları
Samsun‘da Toplumsal Hareket ve Çevre.
Samsun‘da Rüzgar ve Güneş Enerjisi Dönüşüm Sistemi Uygulaması.
Türkiye‘de ÇED uygulamalarına  Çarpıcı Bir Örnek Samsun Mobil(Termik) Santralleri.
3.Oturum
Samsun‘da İmalat Sanayi Sorunları ve Çözüm Önerileri.
Samsun‘da Enerji Altyapısı ve Yatırımlar.
Samsun Kentinde Sanayi Yatırımlarının Çevresel Bıyutu
Lojistik Üs Olma Yolunda Samsun.
1.Oturum(28 Kasım 2008)
Yitip Giden "Tütün" ve Özelleşen "Tekel".
Samsun İli Tarım Arazilerinin Sulanabilirlik Durumu.
Samsun İli Su Ürünleri Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme.
2. Oturum
Bafra ve Çarşamba Ovalarında Tuzluluk Sorunu.
Samsun Şehri Kıyılarında Yapılaşma ve Yeni Kıyı Düzenlemeleri.
Planlama İmar Planı Değişiklikleri ve Samsun‘da uygulamalarından Örnekler.
Kadastro Haritalarının Yenilenmesinde İmar Uygulama Tekniklerinden Yararlanma ve Samsun Örneği.
3.Oturum
Yerleşim Yeri Seçiminde Yerbilimlerinin Önemi ve Samsun‘da Afet Riski.
Samsun Açıklarında AKtif Faylanmalara ve Olası Tsunami Riski.
Samsun‘un Batı Kıyılarındaki Erozyonların İncelenmesi.
4.Oturum
Kent ve Toplum.
Kent Aydınlatması.
Mert Irmağı Havzası Gelişme Planı Ve Knente Olası Etkileri.
5.Oturum
Samsun‘da Çocuk Sağlığı Raporu 2008.
Samsun ı.Basamak Sağlık Hizmetlerinde Aile Hekimliği Modelinin ve Sağlıkta Dönüşüm 2008 Mart İtibariyle Değerlendirilmesi.
Samsun 112 Komuta Kontrol Merkezi Otomasyon Sistemi.
6.Oturum
Konut Mimarisi ve Toplu Konut İdaresi
Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu Potansiyeli.
Samsun‘da Bitkisel ÜretimDurumu Sorunları ve Çözüm Önerileri.
1.Oturum(29 Kasım 2009)
Samsun‘un Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapısı.
Ambalaj Atılarının Kontrolünde Son Durum.
2.Oturum
Tarım Ürünlerinin Ambalajlanması, Paketlenmesi ve Pazarlanması İçin Yapılması Gerekenler.
Samsun‘daki Geri Dönüşüm Yaklaşımları.
Samsun Kentinde Kirli Enerji Yatırımları ve Temiz Enerji Alternetifleri.
Kızılırmak Deltası ve Kıyı Şeridindeki Kirlilik Araştırması.