TMMOB Sanayi Kongresi 2009 Bildiri Özetleri

İçindekiler

Açılış Konuşması.(1)
Kriz Sürecinde Dünya Ekonomisi ve Yeni Eğilimler.(5)
Krizde Türkiye Sanayinin Durumu ve Geleceği-1.(13)
Krizde Türkiye Sanayinin Durumu ve Geleceği-2.(21)
Alan Çalışmalarına Yönelik Panel ve Özel Oturumlar.(29)
Planlama Olgusu ve Türkiye Sanayinin Öyküsü.(39)