TÜRKİYE DEMOKRASİ KURULTAYI - YEREL DEMOKRASİ KURULTAYLARI SONUÇ BİLDİRGELERİ

Sunuş

Ülkemizde demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yaşama geçmesi bütün
demokratik örgütlerin genel talebi ve gündem maddeleridir Bu yoğun ve genel
talebe karşın ülkenin demokratikleşmesi yönünde önemli bir kazanım
sağlanamamış, demokrasiyi içlerine sindiremeyen güçlerin ekonomik, siyasal,
toplumsal ve kültüre alanlar üzerinde kurdukları hegemonya kırılamamıştır.
Cumhuriyet tarihinin yaşanılan en sorunlu döneminde, demokratik değerleri
savunmak, korumak toplumda demokratik bir ortam ve giderek en geniş
demokratik, sosyal, kültürel ortamı yaratmak ertelenemez öncelikli bir görev
haline gelmiştir.
Ülkemizde silahları ve şiddeti değil, barışı, hoşgörüyü ve diyalogu, olağanüstü
yönelim biçimlerini değil, ülkemizin dünya ilişki e-rinde de saygınlığını
artıracak olağan, demokratik ve insan haklarına saygılı demokratik, laik sosyal
hukuk devleti anlayışının egemen olması, ülkenin, insanlarımızın ve tüm
demokratik örgütlerin gündeminin ilk sırasını oluşturmaktadir.
Bu mücadelede demokratik örgütler, sahip oldukları birikimlerini ve tüm ve
güçlerini eylemde birleştirip yaratacakları gücü kamuoyunda etkin kıldıkları
oranda, demokratik özlem ve talepleri doğrultusunda bir değişimi
yaratabileceklerdir.
Bu gücü oluşturacak eylem birliği için TÜRKİYE DEMOKRASi KURULTAYI‘nõn yaşama geçirilmesini öneriyoruz. Demokrasi mücadelesi dinamik bir süreçtir. Bu süreç içerisinde bazı olay ve olgular ön plana çıkarak, ülkenin geleceği üzerinde belirleyici konuma gelir ve dolayısıyla demokrasi mücadelesinin gündemini oluştururlar.
İşte önümüzdeki yere ve genel seçimler ülkenin geleceğini belirleyecek
konumda olan başat bir olgudur, dolayõsõyla Demokrasi Kurultayı‘nın acil
gündem maddesini oluşturmaktadır. Bu nedenle öncelikle, Kurultayın ilk
çalışması olarak, bu iki gündem maddesi yaşama geçirilecekti