ULUSLARARASI TAHKİM SORUNU

Sunuş

"... Milliyetçilik görüntüsü altında Türkiye satılmaktadır. Tahkim ile sermayenin sömürgecilik bildirgesi MAI adım adım uygulanmaktadır. Türkiye‘nin ihtiyaçları gözardı edilmekte, planlama kavramı terk edilmekte, yerli ve yabancı sermayeye yeni yatırım alanları açmak için "enerji krizi" senaryoları hazırlanmakta, Türkiye nükleer serüvene sürüklenmekte, enerji yatırımlarında yüksek faiz oranlarıyla borçlanılması, fiyat ve alım garantileri verilmesi, gelecek kuşakları da ipotek altına sokmakta, Türkiye‘nin sömürgeleşme süreci hızlandırılmaktadır."