Oda Haberleri
22.09.2014

Ziraat Mühendisleri Odası, şekerpancarı tarımı ve şeker üretimine ilişkin 22 Eylül 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
18.09.2014

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Meslekî Denetim, Büroların Tescili ve Asgarî Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Eylül 2014 tarih ve 29120 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı.

Oda Haberleri
16.09.2014

Gıda Mühendisleri Odası, içme ve kullanma sularına ilişkin 16 Eylül 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
12.09.2014

Peyzaj Mimarları Odası’nın her yıl değişik illerde düzenlediği yaz okullarının sekizincisinin ikinci etabını 30 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında Hatay’ın Payas ilçesinde gerçekleştirildi.

Basın Açıklamaları
12.09.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 12 Eylül darbesinin yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. 

Basın Açıklamaları
12.09.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Cumhurbaşkanının, "torba kanun" olarak bilinen 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"u onaylaması üzerine 12 Eylül 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.