Sonuç Bildirgeleri
25.05.2015

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde İzmir`de gerçekleştirilen 9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu sonuç bildirgesi yayımlandı.

Haberler
25.05.2015

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliği’nin Resmi Gazete’de yayımlanması talebinin Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nce uygun bulunmamasına dair işlemin yürütmesi durduruldu.

Görüşler
25.05.2015

Türkiye Barolar Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Avrupa Birliği ile sürdürülmekte olan katılım müzakereleri çerçevesinde 3 No’lu İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslı’na ilişkin olarak belirlenen teknik açılış kriterlerinin karşılanması amacıyla hazırlanan envanter çalışmasıyla ilgili istemi üzerine Bakanlığa ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna bir yazı gönderdi.

Haberler
25.05.2015

TMMOB, TTB ve KESK,  23 Mayıs 2015 Cumartesi günü Ankara’da Sakarya Caddesi'nden Yüksel Caddesi'ne yürüyüş ve ardından gerçekleştirilen basın açıklaması ile direnişteki metal işçilerinin yanında olduklarını duyurdu.

Haberler
25.05.2015

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu’nun ‘‘Yaşanabilir Bir Adana Nasıl Mümkündür!...’’ ana temasıyla üçüncüsünü düzenlediği Adana Kent Sorunları Sempozyumu 22-23 Mayıs 2015 tarihlerinde Adana Seyhan Oteli’nde gerçekleştirildi.

Haberler
25.05.2015

TMMOB Zonguldak 2. Kent Sempozyumu 21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde GMİS Şemsi Denizer Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen sempozyum kapsamında 6 oturumda kent ekonomisinden planlamaya, ulaşımdan kültürel yapıya konular ele alındı.

Oda Haberleri
25.05.2015

Elektrik Mühendisleri Odası,  AKP`nin de 7 Haziran seçimlerine yönelik nükleer propaganda reklamları yayınlatmasına tepki göstermek amacıyla 23 Mayıs 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
21.05.2015

TMMOB Şehir Plancıları Odası, Bursa`da Renault işçileriyle başlayan direnişe ilişkin 21 Mayıs 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
21.05.2015

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Bursa'da Metal işçilerinin sürdürdüğü mücadele sürecine destek olmak amacıyla 21 Mayıs 2015 Perşembe günü bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
21.05.2015

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 21 Mayıs 2015 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek seçim güvenliği üzerine açıklamalarda bulundu.