Haberler
31.07.2015

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar mevzuatının revize edilmesine yönelik çalışmaları çerçevesinde Mayıs ayında gerçekleştirilen  çalıştay sonrası oluşturulan komisyon ikinci toplantısını 30-31 Temmuz 2015 tarihlerinde Ankara’da yaptı.

TMMOB adına Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahattin Şahin ve Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten’in katıldığı toplantıda, konuyla ilgili Odalardan gelen görüşler komisyona aktarıldı.

 

Haberler
31.07.2015

İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serap Çatalpınar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Akar 31 Temmuz 2015 Cuma günü TMMOB’yi ziyaret ederek, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile görüştü.

Haberler
31.07.2015

Danıştay Onuncu Daire, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nün “TMMOB Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yayımlanmaması yönündeki kararını uygun bulan Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu.

İKK Haberleri
30.07.2015

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 29 Temmuz 2015 tarihinde Alsancak Stadı'nın yenileme çalışmaları üzerine bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
29.07.2015

KESK, TMMOB ve TTB, 9 Temmuz 2015 tarihinde DİSK'in İstanbul Şişli'de bulunan bina kapısının zincir ve kalaslarla kapatılmasıyla başlayan ve gelinen noktada DİSK'e yönelik saldırı, hakaret, karalama ve tehdide dönen olaylarla ilgili olarak 29 Temmuz 2015 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptı. 

Haberler
29.07.2015

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve beraberindeki heyet, 29 Temmuz 2015 tarihinde TMMOB’yi ziyaret etti.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Yurdusev Özsökmenler, MYK Üyesi Alp Altınörs’den oluşan heyet ile görüşmeye TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, II. Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin, Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun, Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ahmet Göksoy ile TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül katıldı. Görüşmede, son günlerde yaşanan gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Oda Haberleri
29.07.2015

Makina Mühendisleri Odası, Temmuz 2015 İtibarıyla Türkiye’nin Enerji Görünümü başlıklı raporu yayımladı.

Haberler
28.07.2015

Birleşik Haziran Hareketi'nin çağrısıyla 28 Temmuz Salı günü Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde milletvekili, aydın, yazar ve sanatçılar ile emek - meslek örgütü temsilcileri basın toplantısında bir araya geldi.

Haberler
27.07.2015

TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu ve TMMOB Bilirkişilik Çalıştayı atölye grupları toplantısı 25 Temmuz 2015 Cumartesi günü İMO Güney Özcebe Salonu’nda yapıldı.

Basın Açıklamaları
25.07.2015

DİSK, KESK TMMOB, TTB Başkan ve yöneticileri 21 Temmuz 2015 tarihinde 20 Temmuz’da 31 gencin öldüğü, yüzlerce yaralının bulunduğu katliamı protesto için Suruç’a gitti. TMMOB adına heyette TMMOB Saymanı Bahattin Şahin, Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun ile Genel Sekreter Dersim Gül yer aldılar. Suruç ziyaretine ayrıca Diyarbakır ve Şanlıurfa İKK sekreteri ve temsilcileri de katıldı.