Tüm Haberler

Oda Haberleri
21.07.2015

Makina Mühendisleri Odası, 22 Temmuz 2004 tarihinde meydana gelen Pamukova Hızlı Tren Kazasının 11. yıldönümü dolayısıyla 21 Temmuz 2015 tarihinde Demiryolu Ulaşım Politikaları üzerine bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
20.07.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Suruç'ta gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 20 Temmuz 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
20.07.2015

Maden Mühendisleri Odası, Artvin, Cerattepe`de, yandaş şirket tarafından altyapısı hazırlanan bakır/altın madeni işletmeciliğine karşı yerel düzeyde başlatılan eylem ve etkinliklerin giderek yayılması ve toplumsal karşıtlık oluşmasına ilişkin 16 Temmuz 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
16.07.2015

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan, Sanayinin Sorunları ve Analizleri (VII) "Metal İşkolunda Büyük Firmalarda Gelir Eşitsizliği" başlığıyla 16 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı.

Görüşler
15.07.2015

"Bilirkişilik Kanun Tasarısı” taslağı üzerine TMMOB görüşü 15 Temmuz 2015 tarihinde Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Görüşler
15.07.2015

TMMOB ve TTB tarafından Soma maden faciası sonrası maden ocağında yapılmak istenen incelemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından izin verilmemesi üzerine açılan davada Bakanlık kararının iptal edilmesine ve mahkeme kararının üzerinden 30 gün geçmesine karşın incelemeye izin verilmesi yönünde somut bir adım atılmaması üzerine TMMOB tarafından 15 Temmuz 2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazı gönderildi.

Haberler
15.07.2015

Yeni Akit Gazetesi’nin 07.07.2015 tarihli sayısının 1. ve 12. sayfasında yer alan “TMMOB 60 yıldır denetlenmiyor” başlıklı habere 14 Temmuz 2015 tarihinde tekzip gönderildi.

Oda Haberleri
15.07.2015

Elektrik Mühendisleri Odası, Türkiye’nin casus yazılım satın aldığının ortaya çıkması üzerine 15 Temmuz 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yasadışı bir yöntem kullanarak suç işlediğine dikkat çekilen açıklamada, bu casus yazılımların nerelerde kullanıldığının derhal açıklanması ve sorumluların yargıya teslim edilmesi istendi.

İKK Haberleri
15.07.2015

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, orta refüjlerdeki sulamalar nedeniyle meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla 14 Temmuz 2015 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi.

Haberler
14.07.2015

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin Soma’da yaşanan maden faciası ile ilgili rapor hazırlamak üzere maden ocağında inceleme için yaptığı başvuruyu reddeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)’nın bu kararının yargı tarafından iptal edilmesi üzerine ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı meslek birlikleri ile 13 Temmuz 2015 tarihinde bir araya geldi.