Tüm Haberler

İKK Haberleri
27.08.2015

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 27 Ağustos 2015 tarihinde Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesinde bir basın toplantısı düzenleyerek, "Bursa Batı OSB inceleme Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı.

Basın Açıklamaları
27.08.2015

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Hopa`da yaşanan sel felaketi ve sonuçlarına yol açan ranta dayalı projeleri protesto etmek için 27 Ağustos 2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Haberler
27.08.2015

İncelemelerde ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkâri’ye giden DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve İHD heyeti Hakkari kent merkezindeki temaslarının ardından gittikleri Yüksekova’ya alınmadı.

Haberler
25.08.2015

ODTÜ Mezunları Derneği, Çankaya Belediyesi, TMMOB Ankara İKK ve TTB Ankara Tabip Odası tarafından 1 Eylül’de ODTÜ Mezunlar Derneği Çim Amfi’de “Barışta ve Kardeşlikte Buluşuyor, Türkülerimizi Haykırıyoruz” başlıklı etkinlik düzenlenecek.

Haberler
25.08.2015

Trakya Emek ve Meslek Örgütleri Platformu 1 Eylül 2015 Salı günü Saat 19.00'da Lüleburgaz'da  yapacağı basın açıklaması için Hükümet Konağı meydanına,  demokratik kitle örgütlerini, emekten ve barıştan yana siyasi partileri ve tüm yurttaşlarımızı barış için ses vermeye, ortak barış eylem ve etkinliğine katılmaya çağırdı. Etkinliğe DİSK, KESK, TMMOB VE TTB Başkanları da katılacak.

Haberler
25.08.2015

DİSK, KESK, TMMOB, TTB İstanbul bileşenleri “Milyonlar Barış İstiyor. 1 Eylül’de Galatasaray’dayız!” diyerek 1 Eylül’de yapılacak basın açıklaması için çağrıda bulundu.

Oda Haberleri
25.08.2015

Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası; Karadeniz'de yaşanan ve şimdiye kadar 8 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine sebep olan sel felaketine ilişkin 25 Ağustos 2015 tarihinde birer basın açıklaması yaptılar.

Basın Açıklamaları
25.08.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Karadeniz’de meydana gelen sel felaketine ilişkin 25 Ağustos 2015 tarihinde yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
25.08.2015

Jeoloji Mühendisleri Odası, son günlerde yaşanan olaylar üzerine 25 Ağustos 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaparak; barışın, kardeşliğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasi ve adaletin egemen olduğu bir Türkiye için "BARIŞ!" çağrısında bulundu.

Oda Haberleri
24.08.2015

Maden Mühendisleri Odası, 20 Ağustos 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.