Tüm Haberler

Haberler
19.09.2015

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve İHD başkanlarından oluşan bir heyet, 18 Eylül 2015 tarihinde Cizre'ye giderek, incelemelerde bulundu.

Haberler
17.09.2015

TMMOB Oda Yazman (Sekreter) Üyeleri Ekim ayı içerisinde Ankara’da yapılacak merkezi mitingi görüşmek üzere 17 Eylül 2015 Perşembe günü TMMOB’de bir araya geldi.

Oda Haberleri
17.09.2015

Kimya Mühendisleri Odası, eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye malzemeleri ile okul araç ve gereçlerindeki kimyasal risklerle ilgili olarak 17 Eylül 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
17.09.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı'nın, Barış Blokunun "Saray'ın savaşına karşı acil barış, acil demokrasi" şiarıyla 6 Eylül 2015 tarihinde İstanbul Bakırköy'de düzenlediği mitingde yaptığı konuşmanın videosu için tıklayınız.

Haberler
17.09.2015

TMMOB 4. Kadın Kurultayı Ankara Yerel Kurultayı 16 Eylül 2015 tarihinde 11 farklı odadan 22 kadın üyenin katılımıyla İnşaat Mühendisleri Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

 

Haberler
15.09.2015

TMMOB'li kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının yoğun emekle örgütlediği kadın kurultayının 4.’sü yaklaşırken yerel çalıştaylar devam ediyor. İstanbul Yerel Çalıştayı 13 Eylül Pazar günü İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 kadın mühendis, mimar ve şehir plancısının katıldığı çalıştay yedi saat sürdü. 

Haberler
14.09.2015

TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 iş bırakma eyleminin yıldönümünde 2011 yılından bu yana kutlanan "19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü"nde bir kez daha alanlara çıkıyoruz. İKK'larımızın örgütlü olduğu kent merkezlerinde "Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi" demek için düzenlenecek kitlesel basın açıklamaları programına haberin devamından ulaşabilirsiniz.

Sonuç Bildirgeleri
14.09.2015

İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda 12 Eylül 2015 tarihinde toplanan TMMOB 43. Dönem III. Danışma Kurulu sonuç bildirisi yayımlandı.

Haberler
14.09.2015

TMMOB 43. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı 12 Eylül 2015 tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Basın Açıklamaları
14.09.2015

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla 12 Eylül 2015 tarihinde Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Heykeli önünde bir araya gelen demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler 12 Eylül'ün yıldönümünde halkların özgür ve bir arada yaşama iradesine karşı darbeci zihniyetin devam ettiğini belirterek, Cizre halkının yalnız olmadığını, Saray darbesine izin vermeyeceklerini dile getirdiler.