Tüm Haberler

İKK Haberleri
03.03.2023

TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü dolayısıyla 3 Mart 2023 tarihinde İMO Van Şubesinde bir basın toplantısı düzenledi.

İKK Haberleri
03.03.2023

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 3 Mart 2023 tarihinde depremden etkilenen bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
03.03.2023

Küba Konsolosu Luis Javier Cabañas Álvarez TMMOB'yi ziyaret ederek deprem bölgesindeki yardım çalışmaları ve dayanışma ilişkileri hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.

Haberler
03.03.2023

31.12.2022 tarih ve 32060 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği"nin ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle TMMOB tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı Danıştay’da dava açıldı.

İKK Haberleri
03.03.2023

TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü dolayısıyla 3 Mart 2023 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
03.03.2023

TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü dolayısıyla 3 Mart 2023 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
03.03.2023

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası 3 Mart 2023 tarihinde bir basın açıklaması yaparak "Susuz Kalmamızın Sebebi Kuraklık Değildir!" dedi.

Oda Haberleri
03.03.2023

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 3 Mart 2023 tarihinde İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
03.03.2023

3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü dolayısıyla işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak ve ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat çekmek için TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

Oda Haberleri
02.03.2023

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 2 Mart 2023 tarihinde Afet Riski Azaltma ve Dirençlilik Artırma Ön Teknik Raporunu yayınlandı.