45. Dönem Emekli Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu - 2 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

2

Toplantı Tarihi:

25.10.2018

Toplantı Saati:

17:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ekrem Poyraz

TMMOB

Özgür C.Göktaş Küçük

TMMOB

S.Nuruilah Güleç

Elektrik M.O

İbrahim Kayhan

Fizik M.O

Kadir Dağhan

Gıda M.O

Özlem Aslantamer

İç M.O

M.Tankut Kılınç

Jeofizik M.O

A.Vedat Oygür

Jeoloji M.O

Ayhan Kösebalaban

Jeoloji M.O

İsmail Odabaşı

Makina M.O

Mahinur Şahbaz

Ziraat M.O

 

Emekli mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunları çalışma grubu ikinci toplantısını 25 Ekim tarihinde TMMOB’de yaptı.

Bu dönemde TMMOB’de yapılacak çalışmalarla ilgili önerilerin paylaşıldığı toplantıda;

 

1- Çalışma Grubu    Başkan : Mahinur Şahbaz (ZMO)

Başkan vekili : S.Nuruilah Güleç (EMO)

Raportör : Ayhan Kösebalaban  olarak  belirlenmesine,

 

2- Çalışma Programına ilişkin önerilerin iletişim grubunda paylaşılmasına,

3- Çalışma grubunun dönem içerisinde yapmayı planladığı “Emekli mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunları ve çözüm önerileri konusunda rapor” ile ilgili aşağıda verilen konu başlıkları ile beraber e-posta grubunda paylaşılacak önerilerin bir sonraki toplantıda geliştirmek üzere hazırlıklı gelinmesine,

            Öneri konu başlıkları ;

            1- Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Reformu

            2- Sosyal Politikalar ve Emeklilik,

            3- Emeklilik ve belediye İlişkileri,

            4- Yerel yönetimler,

            5- Üniversitelerle ilişkiler,

            6- Sağlıkta dönüşüm programı ve emeklilik

 

 4- Bir sonraki toplantının 29 Kasım 2018 Salı günü saat 16.30’da yapılmasına,

karar verilmiştir.