45. Dönem Emekli Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu - 7 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

7

Toplantı Tarihi:

14.03.2019

Toplantı Saati:

16:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

 

ADI SOYADI

BİRİMİ

Özgür Cemile Göktaş Küçük

TMMOB

Kadir Dağhan

Gıda M.O

Halim Karan

İnşaat M.O

Ayhan Kösebalaban

Jeoloji M.O

İsmail Odabaş

Makina M.O

Nuray Köken

Meteoroloji M.O

Mahinur Şahbaz

Ziraat M.O

 

Emekli mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunları çalışma grubu yedinci toplantısını 14 Mart tarihinde TMMOB’de yaptı. Trabzon İKK tarafından 25 Ocak 2019 tarihinde yapılan “Emekli Üyelerimizin Sorunlarına Yönelik Çalıştay Raporu” üzerine görüşüldü. 5 Ekim 2019 tarihinde yapılması planlanan çalıştayla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda;

1- 1-TMMOB nin yerel seçimlere ilişkin broşür hazırlayarak dağıtımını yaptığı dikkate alınarak hazırlanan “Yerel Yönetimler Belediyeler ve Emekliler” başlıklı emekli mühendis, mimar, şehir plancılarının yerel yönetimlere bakış açısını ve taleplerini içeren metin gözden geçirilerek son şekli verildi. TMMOB YK tarafından onaydan geçmesi halinde öncelikle;

* web sayfasına konmasına,

* İKK’lara gönderilerek, belediye başkanları ve yetkililerle görüşülmesinde dikkate alınması, emekli mühendis, mimar, şehir plancılarının sorunlarının çözümü ve taleplerinin iletilmesi için çalışmalar yapılmasına,

* Odalara gönderilerek emekli üyelerle paylaşılmasının sağlanmasına,

2- Bir sonraki toplantının 18 Nisan 2019 Perşembe günü saat 16.30’da yapılmasına karar verilmiştir.