45. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 13 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

13

Toplantı Tarihi:

13.09.2019

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB

Gülsüm Sönmez

TMMOB

Ezgi Pekşen Soysal

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Vildan Özmen

Çevre Mühendisleri Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Şenay Güneş

Jeofizik Mühendisleri Odası

H.Ayla Çelenk

Jeoloji Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Fatma Doğan

Peyzaj Mimarları Odası

Satıgül Kaya

Ziraat Mühendisleri Odası

 

Çalışma grubu on üçüncü toplantısını 13 Eylül 2019 tarihinde TMMOB’de gerçekleştirmiştir.

Gündem;

 1. Yerel Kurultaylar hakkında bilgilendirme
 2. Yerel Kurultayların Sonuç Bildirgelerinin değerlendirilmesi
 3. 5 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşecek Mardin Yerel Kurultayı ile ilgili bilgilendirme
 4. 16-17 Kasım tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan 6. Kadın Kurultayı’na yönelik önerilerin görüşülmesi
 5. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi 

Toplantı sonucunda;

 1. Yerel Kurultayların yapıldığı İKK’lardan TMMOB üyesi katılımcıların isim ve iletişim bilgilerinin ve kadın üye sayılarının istenmesine,
 2. Kurultay hazırlık çalışmaları kapsamında;
 1. 6. Kadın Kurultay’ında geçmiş kurultaylarda karara bağlanan konularda benzer önergeler verilmesinin önüne geçilmesi amacıyla, geçmiş Kurultay kararlarının incelenmesi ve tasniflenmesine; bu çalışmanın, Ezgi PEKŞEN SOYSAL ve Ayşegül AKINCI YÜKSEL tarafından yapılmasına,
 2. Yerel Kurultayların sonuç bildirgelerinden yararlanarak Kurultay çağrı metni oluşturulup TMMOB ve Oda web sayfalarında yayınlanmasına, Çalışmanın Vildan ÖZMEN, Serap DAĞDELEN ve Gülsüm SÖNMEZ tarafından yapılmasına
 3. Bir sonraki toplantıya kadar Kurultay Taslak Programının oluşturulmasına, taslak programın Buket ÇELİK ve Gülsüm SÖNMEZ tarafından yapılmasına,
 4. Kurultay programında 2. Gün son oturumunda İKK Kadın Çalışma Gruplarının yerelde yürüttükleri çalışmalara ilişkin sunumlara yer verilmesi planlandığından bu sunumu gerçekleştirmek isteyen İKK’ların Genel Sekreterliğe bilgi vermesinin istenmesine
 5. Kurultayda 25 Kasıma yönelik basın açıklamasının dört bileşenle ( TMMOB, DİSK, KESK, TTB) ortak yapılmasına, basın açıklaması metninin TMMOB KÇG tarafından okunmasına    

3.5 Ekim’de Mardin’de gerçekleştirilecek Kurultaya TMMOB Kadın Çalışma Grubundan katılımın sağlanmasına

4.  28 Eylül’de Kocaeli’nde gerçekleştirilecek Kurultaya TMMOB Kadın Çalışma Grubundan Işık GÜRBULAK’ın katılmasına,

5.Bir sonraki toplantının 3 Ekim 2019 cuma günü saat 18.30’da TMMOB’de yapılmasına,

karar verilmiştir.