45. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 3 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

3

Toplantı Tarihi:

12.11.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB

Deniz Kimyon Tuna

TMMOB

Gülsüm Sönmez

TMMOB

Ezgi Pekşen Soysal

Bilgisayar Mühendisleri Odası

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Gülten Kolcuoğlu

Gıda Mühendisleri Odası

Serap Dağdelen

Harita ve Kadastro M.Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Ayla Çelenk

Jeoloji Mühendisleri Odası

Demet Evyapar

Kimya Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Fatma Doğan

Peyzaj Mimarları Odası

Ceren İlter

Şehir Plancıları Odası

 

Çalışma grubu üçüncü toplantısını12 Kasım 2018 tarihinde TMMOB’de yaptı.

Toplantı sonucunda;

  1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimlerine yönelik çalışmaları yapmak üzere; Ezgi Pekşen Soysal, Işık Gürbulak, Demet Evyapan ve Serap Dağdelen’den oluşan bir alt çalışma grubu oluşturulmasına,
  2. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü basın açıklaması taslak metninin kısaltılmasına; kısaltma ile ilgili görüş ve önerilerin 14 Kasım 2018 akşamına kadar tamamlanmasına, bu öneriler doğrultusunda basın açıklamasının son halinin Buket Çelik tarafından düzenlenmesine, 25 Kasım’dan önce web sayfasında yer almasının sağlanmasına,
  3. Çankaya Belediyesinin Yerel eşitlik eylem planı toplantı davetine Kadın Çalışma Grubunu temsilen Ezgi Pekşen Soysal; Buket Çelik, Ceren İlter ve Fatma Doğan’ın katılmasına,
  4. DİSK Kadın Kolları tarafından yapılan İstanbul’da gerçekleştirilecek kadın toplantısına Kadın Çalışma Grubunu temsilen Işık Gürbulak’ın katılmasına,
  5. CATS’na başvuru yapılabileceğine ilişkin Deniz Kimyon tarafından hazırlanan görsellere ilişkin görüş ve önerilerin 14 Kasım 2018 akşamına kadar alınmasına ve yayımlanması talebiyle TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunulmasına,
  6. 3. Kadın Sempozyumunun içerik ve yapılandırılmasına ilişkin görüşler paylaşıldı. Hem Sempozyumun hem de Kurultayın İKK Kadın Çalışma Grupları tarafından yerelde yapılacak toplantılardan örülerek gelmesine, geçmiş kurultay kararları da gözden geçirilerek Sempozyum içeriğinin gelecek toplantıda kesinleştirilip bu doğrultuda bir taslak metin hazırlanmasına, en geç Ocak ayının ilk yarısında TMMOB Kadın Çalışma Grubu, Oda ve IKK Kadın Komisyonları temsilcilerinin katılacağı ortak bir toplantıda Sempozyum ve Kurultay içeriğine son halinin verilmesine,
  7. Kadın Çalışma Grubu üyelerinin daha sonra belirlenecek ortak bir tarihte Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİEP) eğitimi almalarına,
  8. Bir sonraki toplantının 23 Kasım 2018 Cuma günü saat 18.30’da yapılmasına,