45. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 4 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

4

Toplantı Tarihi:

23.11.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB

Deniz Kimyon Tuna

TMMOB

Özgür C.Göktaş Küçük

TMMOB

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Serap Dağdelen

Harita ve Kadastro M.Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Ayla Çelenk

Jeoloji Mühendisleri Odası

Demet Evyapan

Kimya Mühendisleri Odası

Nuray Köken

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Fatma Doğan

Peyzaj Mimarları Odası

Ceren İlter

Şehir Plancıları Odası

Satıgül Kaya

Ziraat Mühendisleri Odası

 

Çalışma grubu dördüncü toplantısını 23 Kasım 2018 tarihinde TMMOB’de yaptı.

Toplantı sonucunda;

  1. Sempozyum ve kurultay içeriğinin belirlenmesi amacıyla Oda ve İKK’lardan en az ikişer kişinin katılımıyla 13 Ocak 2019 tarihinde ortak toplantı yapılması konusunun TMMOB Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına,
  2. Yapılması planlanan ortak toplantı öncesi Sempozyum ve Kurultay içeriği konusunda İKK’lara yazı yazılmasına ve İKK’larda yapılacak çalışmaların sonuçlarının 9 Ocak tarihine kadar TMMOB’ye gönderilmesinin istenmesine,
  3. Mühendislik mimarlık öyküleri kitap dizimizin 8 Mart Dünya Kadın gününe özel bir sayısının kadın öykülerinden oluşacak şekilde çıkarılmasına, bunun için tüm oda ve IKK Kadın komisyonlarına yazılarak kadınlara ilişkin mesleki oykulerin 13 Ocak tarihine kadar istenmesine, gelen öykülerin Serap Dağdelen, Buket Çelik, Ceren Ilter ve Fatma Doğan dan oluşan yayın komisyonu tarafından seçilerek yayına hazırlanmasına karar verildi.
  4. Toplantı gündemlerinin toplantıdan önce tüm KÇG üyelerine gönderilmesine,
  5. CATS in tanıtımı için hazırlanan görsellerin kullanılmaya başlanmasına,
  6. IKK , Oda, Şube ve temsilcilikler de kadın komisyonlarınca düzenlenecek etkinliklere TMMOB Kadın web sayfasında yer verilmesine, bir yazı yazilarak etkinlik duyuru ve afişlerinin [email protected]  e posta adresine web e konmak ve sosyal medya hesabında duyurulmak üzere bildirilmesinin istenmesine,
  7. TMMOB Kadın sayfasının eksik tutanaklar eklenerek güncel tutulmasına ve 45. dönem Kadın Çalışma Grubu üyelerinin temsil ettikleri odalarda belirtilerek sayfaya eklenmesine,
  8. TMMOB etkinlikleri olarak yapılacak Kamu Çalışanları, Ücretli Çalışan ve issiz mühendisler, KHK çalıştaylarına Kadın Çalışma Grubu üyelerinin katılarak, MMSP kadınların bu alanlarda yaşadıkları sorunları aktarmalarına,
  9. İKK oda ve şube kadın komisyonlarının çalışma programlarının yazı yazılarak istenmesine, bu çalışma programlarının eylem planına temel oluşturacak şekilde ortaklaştırılmasına
  10. Bir sonraki toplantının 21 Aralık Cuma günü saat 18.30’da yapılmasına,

karar verilmiştir.