45. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 7 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

7

Toplantı Tarihi:

07.02.2019

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Ceren İlter

Şehir Plancıları Odası

Ezgi Pekşen Soysal

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Serap Dağdelen

Harita ve Kadastro M.Odası

Ş. Sıla Özdemir

İç Mimarlar Odası

Nuray Köken

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Fatma Doğan

Peyzaj Mimarları Odası

Demet Evyapan

Kimya Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

 

Kadın Çalışma Grubu 7. toplantısı yapılmış olup toplantı sonucunda; 

 1. TMMOB 6. Kadın Kurultayı düzenlenmesi hazırlık çalışmalarının hızlı ve sağlıklı yürütülebilmesi için 22.02.2019 tarihinde ekteki gündemle yapılacak toplantıya İKK Kadın Çalışma Gruplarından birer temsilcinin katılımına dair davet yazısının Yönetim Kurulu’na sunulmasına,
 2. 3. Kadın Sempozyumu’ na katılacakların yolluk ve harcırah giderlerinin kendi odalarınca karşılanmasına,
 3. 3. Kadın Sempozyumu’nda dağıtılmak üzere sempozyum katılımcıları için 300 adet bez torba ve 300 adet rozet yapılması için tekliflerin alınması ve Yönetim Kurulu onayına sunulmasına,
 4. Sempozyuma katılımı planlanan konuk konuşmacıların sayısına göre sempozyum programının ekteki gibi iki alternatifli olarak hazırlanmasına, tutanak yazılması sonuçlanana kadar ikinci konuşmacılardan teyid geldiği için 1. Programın uygulanmasına,
 5. Sempozyum öğle yemeğinin çorba ve sandviç olarak düzenlenmesine, (vejetaryen katılımcılar için sandviç miktarının ¼ nün peynirli olmasına)
 6. TMMOB Kadın Web üzerinden yayınlamak üzere KÇG çalışma programı 5. maddesine ilişkin cinsel taciz ve mobbinge maruz kalınması durumunda takip edilecek yasal yolları ve CATS’na başvuru bilgilerini içeren bir elektronik broşür ve kısa video hazırlanması için Ezgi PEKŞEN SOYSAL ve Buket ÇELİK’ in görevlendirilmesine,
 7.  8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılacak basın açıklaması için Buket ÇELİK’ in görevlendirilmesine ve son halinin 4 Mart 2019 tarihine kadar KÇG’ na iletilmesine,
 8. Daha önce yayınlanan Mühendislik Mimarlık Öyküleri kitaplarının sempozyum kapsamında dağıtılmasına,
 9. Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası’ nın 8 Mart etkinliğine “TMMOB ve Kadın” başlığında sunum yapmak üzere Işık GÜRBULAK’ ın katılmasına,
 10. Yeterli sayıda kadın öykülerinin toplanmamasından dolayı kitap basımının kurultaya bırakılmasına,
 11. Bir sonraki toplantının 22/02/2019 tarihinde saat 18.30’da yapılmasına,

 

karar verilmiştir.