45. Dönem Oda Aidat Uygulamaları Çalışma Grubu - 4 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

4

Toplantı Tarihi:

19.12.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

A.Ülkü Karaalioğlu

TMMOB

Birkan Sarıfakıoğlu

TMMOB

Özgür C.Göktaş Küçük

TMMOB

Gül Deniz

Çevre M.Odası

Naci Yalçın

İç Mimarlar Odası

Halim Karan

İnşaat M.Odası

Fikret Özkazanç

Jeofizik M.Odası

D.Malik Bakır

Jeoloji M.Odası

Muteber Osmanpaşaoğlu

Mimarlar Odası

Ali Hakkan

Mimarlar Odası

 

Komisyon dördüncü toplantısını 19 Aralık 2018 tarihinde TMMOB’de yaptı. Mevcut durum tablosunda yer alan başlıklarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu ve aidat uygulamalarına ilişkin dava dilekçeleri incelendi.

Toplantı sonucunda;

1- TMMOB 45. Dönem Çalışma Programında yer alan, komisyona görev olarak verilen raporun taslak çalışmasının komisyon raportörü Cem Nuri Aldaş tarafından 26 Ocak 2018 tarihine kadar hazırlanmasına ve grupla paylaşılmasına,

2- Bir sonraki toplantının rapor taslağının değerlendirilmesi gündemiyle 13 Şubat  2018 Çarşamba günü saat 18.30’da yapılmasına,

karar verilmiştir.