45. Dönem Yapı Denetimi Çalışma Grubu - 7 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

7

Toplantı Tarihi:

30.04.2021

Toplantı Saati:

19:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

KATILIM 

ODA ADI 

ADI SOYADI 

+ 

TMMOB 

SELÇUK ULUATA 

 

TORES DİNÇÖZ 

+ 

UFUK ATAÇ 

+ 

BÜLENT AKÇA 

+ 

GÜLSÜM SÖNMEZ 

+ 

ELEKTRİK MO 

FATİH MARDİNOĞLU 

 + 

ŞÜKRÜ GÜNER 

 

HARİTA ve KAD. MO 

ERAY YILDIZ 

 

YUSUF BAHRİ CEYHAN 

+ 

İÇMİMARLAR O 

NACİ YALÇIN 

+ 

İNŞAAT MO 

HÜSEYİN KAYA 

+ 

JEOLOJİ MO 

M. EMRE KIBRIS 

 

HÜSEYİN ALAN 

+ 

KİMYA MO 

Ali UĞURLU 

 

MADEN MO 

İLKER ERTEM 

 

TURAN DEMİRBAŞ 

 

MAKİNA MO 

SADETTİN ÖZKALENDER 

+ 

HARUN ERPOLAT 

 

METEOROLOJİ MO 

HAYATİ AKYÜZ 

+ 

MİMARLAR O 

MEHMET ASIM GÜZEL 

+ 

PEMBEGÜL SELMAN 

+ 

LEMAN ARDOĞAN 

+ 

ZİRAAT MO 

MUHAMMET TEMEL 

 

TEMEL PANK 

 

  Yapı Denetimi Çalışma Grubu 45. Dönem 7. Toplantısı 30/04/2021 tarihinde yukarıdaki çizelgede gösterilen katılımcılarla yapıldı. 

45. DÖNEM 7 NOLU TOPLANTI GÜNDEMİ 

Çevrimiçi, 30 Nisan 2021 Saat: 20.00 

 

 1. Gündem taslağının değerlendirilmesi ve kesinleştirilmesi, 

 1. Yapı denetim sisteminde görev alan veya hizmet sunan mimar ve mühendislere “Yapı denetimi temel eğitimi” verilmesi için Komisyonumuzca hazırlanan Protokol ve Eğitim Programı taslağının değerlendirilmesi, 

 1.  Yapı denetim sisteminde görev alan mimar ve mühendislerin “Görev ve Sorumluluklarının netleştirilmesi”ne yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, 

 1. TMMOB Disiplin Yönetmeliği 7.Bölüm-EK MADDE.1 “Zamanaşımı Sürelerinin” değerlendirilmesine yönelik, Komisyon üyelerimizin kendi Odalarında yaptıkları görüşmelerin aktarılması, 

 1. Önceki dönem çalışma gurubunca hazırlanmış olan “Yapı Denetim Raporunun” güncellenmesi, 

 1. Bir sonraki toplantı gününün belirlenmesi, 

 1. Dilek ve temenniler, 

 

Genel bilgilendirmeden sonra gündemde bulunan konulara geçildi.   

KARARLAR 

 1. Yapı denetim sisteminde görev alan veya hizmet sunan mimar ve mühendislere “Yapı denetimi temel eğitimi” verilmesi için Komisyonumuzca hazırlanan Protokol ve Eğitim Programı taslağının değerlendirilmesi; 

Bir önceki toplantıda kurulmuş olan Alt Çalışma Grubunun  hazırladığı Protokol ile ilgili olarak çalışma grubu üyelerinden öneri sunmak için süre isteyen Jeoloji Mühendisleri Odası temsilcisi M.Emre Kıbrıs ile Makine Mühendisleri Odası temsilcisi Harun Erpolat’ın görüş önerilerini 01/06/2021 tarihine kadar, RAPORTÖR Fatih MARDİNOĞLU’na mail yoluyla  iletmesine ve gelen önerilerin derlenerek bir sonraki toplantıda görüşülmesine, 

 1. Yapı denetim sisteminde görev alan mimar ve mühendislerin “Görev ve Sorumluluklarının netleştirilmesi”ne yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,  

Konu hakkında Oda temsilcilerinin yeterli düzeyde hazırlık yapmadıklarından dolayı, konunun ileri bir tarihte tekrar gündeme alınmasına; 

 1. TMMOB Disiplin Yönetmeliği 7.Bölüm-EK MADDE.1 “Zamanaşımı Sürelerinin” değerlendirilmesine yönelik, Komisyon üyelerimizin kendi Odalarında yaptıkları görüşmelerin aktarılması, 

TMMOB Disiplin Yönetmeliği gereğince 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunundan kaynaklı cezalara maruz kalan mimar ve mühendislerin sayısı gittikçe artmaktadır. Bu kapsamda alınan cezaların üyelerin sicillerine işlenmesine yönelik “Zamanaşımı süreleri” ile ilgili olarak hukuksal boyutun irdelenmesi için TMMOB Yönetim Kurulu’nun tespit ve düzenlemeler yapması gerektiği değerlendirilmektedir. 

 1. Önceki dönem çalışma gurubunca hazırlanmış olan “Yapı Denetim Raporu” nun güncellenmesi, 

Önceki dönem çalışma grubunca hazırlanmış olan “Yapı Denetim Raporu” nun güncellenmesi amacıyla çalışma grubu üyelerinin önerilerini 25/05/2021 tarihine kadar, RAPORTÖR Fatih MARDİNOĞLU’na mail yoluyla iletmesine,  

Yapı Denetim Raporunun güncelleme çalışmasını yapmak üzere “Alt Çalışma Grubu” kurulmasına ve Alt Çalışma Grubunun aşağıdaki isimlerden oluşmasına; 

Hüseyin KAYA – İMO 

Fatih MARDİNOĞLU – EMO 

Sadettin Özkalender - MMO 

Leman ARDOĞAN – MO 

Pembegül SELMAN – MO 

M. Emre KIBRIS - JMO  

 1. Bir sonraki Toplantı Tarihinin Belirlenmesi 

Bir sonraki toplantının 18/06/2021 tarihinde saat 20:00 da ÇEVRİMİÇİ olarak yapılmasına; 

KARAR VERİLDİ.