Toplantı Kararları

Toplantı No:

45

Toplantı Tarihi:

26.12.2020

Toplantı Saati:

16:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 649: Ankara ili, Çankaya ilçesi, Saraçoğlu Mahallesinde yürütülen projeye ilişkin verilen ruhsatlar hakkında dava açılması konusunda TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesinin uygunluğuna,

KARAR NO 650: İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı mahallesinde 2261 ada, 59 parsel ile 37908 ada, 2 parselin orman sınırı dışına çıkarılmasını içeren Cumhurbaşkanlığı’nın 25.11.2020 tarih ve 3226 sayılı kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 06.11.2020 tarihli ve 986 sayılı karar hakkında dava açılması konusunda TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesinin uygunluğuna,

KARAR NO 651: Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros mahallesinde yapımı planlanan Asyaport Limanı (Kapasite Artışı) İlave İskele Yapımı, Beton Santrali ve Kırma Eleme Tesisi projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen ÇED Olumlu kararına dava açılması konusunda TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesinin uygunluğuna,

KARAR NO 652: 5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 16 Aralık 2012 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği kapsamında;

2021 yılı için; LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (A Sınıfı İSG Uzmanları), LPG Yetkili İşletme ve Teknik Personel “Eğitim” ücretlerinin 135 TL/gün; ilgili “Sertifika” ücretlerinin 120 TL, ilgili "Belge" ücretlerinin 120 TL olarak belirlenmesine, Belge ve Sertifika yenileme ücretlerinin 60 TL olarak belirlenmesine,

KARAR NO 653: 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmış olan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile ilgili olarak TMMOB LPG Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2021 yılı Uygulama Esaslarının uygunluğuna, Odalara ve ilgili idarelere yollanmasına,

KARAR NO 654: TMMOB Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği’nde belirtilen 2020 yılı ücretlerinin 2021 yılı için de geçerli olmasına,

KARAR NO 655:  TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 656:  TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın, 15.12.2020 tarih, 2631/302 sayılı, gereği için TMMOB'ye bilgi için Odalara gönderilmiş olan, TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması konulu yazı ile ilgili TMMOB Disiplin Yönetmeliği maddelerinin açık olduğu ve bu bağlamda Birlik Yönetim Kurulunca yapılacak herhangi bir işlem olmadığının Odaya bildirilmesine,

KARAR NO 657: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası'nın, tapuda Gaziantep Ili, Şehitkamil İlçesi, 3991 Ada, 6 Parsel'de bulunan 13277793 kimlik numaralı arsanın TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası adına alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Elektrik Mühendsileri Odası Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mehmet DEMİR (TC Kimlik No: ...................) ve Şube Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Mustafa ÇELİKKOL'un (TC Kimlik No: .................) müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 658: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Irak uyruklu Bilgisayar Mühendisi Abdullah Mohammed Abdulkareem AGHA, Afganistan uyruklu İnşaat Mühendisi Mustafa Quil KHALIQI, Türkmenistan uyruklu Makina Mühendisi Dovlet REYIMOV, Suriye uyruklu Makina Mühendisi Waeel KHALIL, Nijerya uyruklu Mekatronik Mühendisi Eze CHIFURUMNANYA EMMANUEL EMEJURU OKPE, Suriye uyruklu Elektrik ve Elektronik Mühendisi Ali HAMDAN,

KARAR NO 659: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 16 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 16.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ, Can DURGU(Katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ