Toplantı Kararları

Toplantı No:

23

Toplantı Tarihi:

02.11.2019

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 427: Kars'ta düzenlenecek TMMOB Kent Sempozyumu'nun 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesine, Düzenlenme Kuruluna Mehmet Besleme'nin eklenmesine,

KARAR NO 428:  Salda Gölü'ne yönelik olumsuz etkilerin incelenmesi ve raporlaştırılması için Oda temsilcileri ile TMMOB Salda Gölü Raporu Komisyonu kurulmasına, Komisyonda Yönetim Kurulu üyeleri Baki Remzi Suiçmez, Selçuk Uluata, Tores Dinçöz, Ayşegül Oruçkaptan, İsmail Küçük, Deniz Kimyon'un yer almasına,

KARAR NO 429:  TMMOB Kadın Sempozyumu Kitabından 1000 adet basılması için Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 430:  TMMOB Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı Kitabından 1000 adet basılması için Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 431:  Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında belirtilen Malatya-Doğanyol ulaşım yolunda ana plana aykırı yapılan işlemler hakkında hukuksal işlem başlatma için TMMOB Malatya İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 432:  TMMOB 6. Kadın Kurultayı Programının uygunluğuna,

KARAR NO 433: TMMOB Gıda Mühendisleri Odası'nın; Oda mülkiyetinde bulunan Tapuda Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 1088 Ada, 15 Parsel'de kayıtlı 13 numaralı bağımsız bölümün  Gıda Mühendisleri Odası adına satılması ve  tapu işlemlerinin yürütülmesi için Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Zeki TAYDAŞ (TC Kimlik No: 10480274242) ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar ÜZÜMCÜ'nün (TC Kimlik No: 32240109786) müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 434:  Birliğin ihtiyacı olan projeksiyon cihazı alımı için Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 435: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Makina Mühendisi Fatih Öztürk, İnşaat Mühendisi Mizgin Toktaş,

KARAR NO 436: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Güney Afrika uyruklu Mekatronik Mühendisi Ebrahim MAYET, Pakistan uyruklu Elektrik ve Elektronik Mühendisi Hassan SAEED BARLAS, Kırgızistan uyruklu Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Vasilii BRAILOVSKII,

KARAR NO 437: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 22 Kasım 2019 Cuma günü saat 18.00’de yapılmasına,

 

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ(Katılmadı), Ekrem POYRAZ(Katılmadı), Can DURGU, Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU(Katılmadı), Ata Can KALE, Arslan ÇINAR, Ali Burak YENER(Katılmadı), Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK(Katılmadı), İsmail KÜÇÜK, İsmet ASLAN, Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN(Katılmadı), Baki Remzi SUİÇMEZ