Toplantı Kararları

Toplantı No:

24

Toplantı Tarihi:

22.11.2019

Toplantı Saati:

16:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 438: Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2020 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 5000 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına,

KARAR NO 439: Yönetim Kurulu’nun 10 Kasım 2018 tarihli 8 No’lu toplantısı 192 No’lu kararı gereği TMMOB Mimarlar Odası ve TMMOB Şehir Plancıları Odası’na verilen görev sonucu hazırlanmış olan  “10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması Şartnamesi“nin uygunluğuna, yarışma sürecinin şartname doğrultusunda yürütülmesi ve gerekli işlemler konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 440: Selanik Caddesi No:17/11 Çankaya/Ankara adresinde bulunan dairenin aylık kira bedelinin 2018 yılı Aralık ayı itibari ile 1500 TL olarak belirlenmesine,

KARAR NO 441: TMMOB Salda Gölü Raporu Komisyonuna; Hakkı Yalçın (Elektrik MO), Serkan Öğütlü (Harita ve Kad. MO), Mehmet Necat Özgür (İnşaat MO), Atakan Yüklü (Jeofizik MO), Faruk İlgün (Jeoloji MO), Ahmet Hamdi Sargın (Jeoloji MO), Hüseyin Tarhan (Jeoloji MO), Servet Cevni (Jeoloji MO), Yusuf Kenanoğlu (Kimya MO), Haydar Şahin (Makina MO), Mehmet Soğancı (Makina MO), Müzeyyen Gülşen Can (Mimarlar O), Reyhan Erdoğan (Peyzaj MO) ve Caner Aksakal’ın (Ziraat MO) eklenmesine,

KARAR NO 442: TMMOB Emek Platformu Belgeleri Kitabından 1000 adet basılması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 443: YÖK'ün 2 Kasım 2019 tarihinde web sayfasından yaptığı “YÖK'TEN ÜNİVERSİTE PROGRAMLARINDAKİ İSİM KARGAŞASINA SON VERECEK DÜZENLEME” başlıklı duyuru ile öğrenilen lisan programlarının yeniden isimlendirilmesi ve tasnif edilmesi çalışması gündemiyle Oda temsilcileri ile 28 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00'de toplantı yapılmasına,  

KARAR NO 444: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın; Tapuda Ankara ili, Çankaya ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 28398 Ada, 6 Parsel’de bulunan 118/992 arsa paylı 7 nolu, 74/992 arsa paylı 8 nolu ve 118/992arsa paylı 9 nolu Çatı Aralı Mesken niteliğindeki bağımsız bölümlerin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yeliz Karaarslan (TC Kimlik No:), Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ali İpek'in (TC Kimlik No:) müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebin uygunluğuna,

KARAR NO 445: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Fas uyruklu Mimar İmane OURHADJA, İran uyruklu Havacılık ve Uzay Mühendisi Hamzeh ARBABI,

KARAR NO 446: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 18.00’de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Mustafa ÖZTÜRK, Ekrem POYRAZ, Can DURGU(Katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Arslan ÇINAR, Ali Burak YENER, Halil KAVAK, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK(Katılmadı), Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN, Mehmet ÇELİK(Katılmadı), Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN(Katılmadı), Baki Remzi SUİÇMEZ