Haberler

Haberler
07.01.2020

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin süreli yayın organı "Birlik Haberleri"nin Kasım - Aralık 2019 dönemini içeren 189`uncu sayısı çıktı.

Haberler
02.01.2020

Türk Patent ve Marka Kurumu 24. Danışma Kurulu toplantısını 30 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi. TMMOB'yi temsilen TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ekrem Poyraz toplantıya katıldı.

Haberler
02.01.2020

TMMOB kurumsal olarak Kanal İstanbul Projesine itirazını Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne iletilmek üzere 2 Ocak 2020 tarihinde İstanbul Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim etti.

Haberler
26.12.2019

TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata ile Yürütme Kurulu Üyesi Baki Remzi Suiçmez 25 Aralık 2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulu yetkilileriyle görüştü.

Haberler
26.12.2019

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Doğan Hatun ve Diyarbakır İKK Bileşenleri görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'nın 25 Aralık 2019 tarihinde Diyarbakır’da gerçekleştirilen duruşmasına katıldı.

Haberler
26.12.2019

Ülkemizde yaşayan herkesi yakından ilgilendiren Kanal İstanbul Projesine ilişkin, İSTANBUL DIŞINDA YAŞAYAN YURTTAŞLARIMIZ DA görüş ve itirazlarını 2 Ocak 2020 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletebilir.

Haberler
23.12.2019

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 1. İstişare Meclisi toplantısı 19 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Haberler
23.12.2019

TMMOB, DİSK, KESK, TTB ve 10 Ekim Derneği tarafından düzenlenen “Emek, Barış ve Demokrasi Anıt Meydanı Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması” kapsamında yer görme işlemi 21 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Haberler
20.12.2019

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen TMMOB III. Kocaeli Kent Sempozyumu 19 Aralık 2019 tarihinde SEKA Park Kocaeli Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılış yaptı. Sonrasında bildiri sunumlarının yer aldığı oturumlar için Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Taş Bina'ya geçildi.

Haberler
19.12.2019

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 18 Aralık 2019 tarihinde kabul edilen  içinde güvenlik soruşturması  düzenlemesinin yer aldığı Torba Yasa teklifi görüşmelerinde TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül'ün görüşleri, AKP milletvekillerini rahatsız etti.