Haberler

Haberler
15.12.2018

TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı 15 Aralık 2018 Cumartesi günü İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Salonu'nda düzenlendi.

Haberler
11.12.2018

TMMOB Ücretli Çalışan ve Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı 22 Aralık 2018 Cumartesi günü İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Salonu'nda 09.30-17.30 saatleri arasında düzenlenecek. Çalıştay programına haberin devamından ulaşabilirsiniz.

Haberler
06.12.2018

10 Aralık 2018 tarihinde başlayacak olan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu üzerine görüşmeler öncesinde TMMOB tarafından milletvekillerine mektup gönderildi.

 

Haberler
04.12.2018

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası, DİSK, KESK Ankara Bileşenleri ile Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 4 Aralık 2018 tarihinde Ulus Meydanı'nda ortak bir basın açıklaması yaparak "Krize Karşı Emeğin Haklarını Savunmak İçin Omuz Omuza!" dediler.

Haberler
03.12.2018

Taksim Dayanışması çağrısıyla 3 Aralık 2018 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binasında bir basın toplantısı düzenlenerek Gezi Direnişine yönelik çarpıtmalara inat, ülkemizin toplum kent ve demokrasi tarihinde izi silinmeyecek, barıştan, özgürlükten, doğadan, eşitlik ve dayanışmadan yana milyonlarca yurttaşımızı bir araya getiren Gezi Direnişi konuşuldu.

Haberler
29.11.2018

TMMOB’ye bağlı Odaların binlerce mühendis, mimar, şehir plancısı üyesi, TMMOB ve SGK arasında imzalanmış ve sonrasında SGK tarafından hukuksuz bir biçimde tek taraflı fes edilmiş asgari ücret protokolü'nün yeniden uygulamaya girmesi konusunda SGK’ya faks çekiyor.

Haberler
29.11.2018

4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca yürütülen yapı denetim sistemindeki sorunları ve çözüm önerimizi dile getirmek, TMMOB'nin bu alana ilişkin kamusal bakış açısını ortaya koyabilmek amacıyla TMMOB 44. ve 45. Dönem Yapı Denetimi Çalışma Grubu üyelerinin yoğun çalışması sonucu yayına hazırlanan TMMOB Yapı Denetim Raporu çıktı.

Haberler
27.11.2018

Olağanüstü Hal kapsamında Türkiye’de işsizliğe zorlanan ve sivil ölüme maruz bırakılan mühendis, mimar ve şehir plancıları ile dayanışma çağrısında bulunuyoruz.

Haberler
26.11.2018

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2019 yılı için brüt 4500 TL olarak tespit edildi.

Haberler
22.11.2018

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin süreli yayın organı "Birlik Haberleri"nin Eylül-Ekim 2018 dönemini içeren 182`inci sayısı çıktı.