Haberler

Haberler
23.10.2018

TMMOB Eğitim Sempozyumu kapsamında, ülkemizdeki teknik eğitimin mevcut durumunu ve tarihsel seyrini içeren "Türkiye’de Mühendislik Mimarlık Şehir Planlama Eğitiminin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durum Analizi" ülkemizde bulunan Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı bölümü akademisyenleri ile paylaşıldı.

Haberler
22.10.2018

Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın ortaklaşa düzenlediği, "Gıda ve Tarım’da Dışa Bağımlılık, Açlık ve Yoksullukla Mücadele " başlıklı TMMOB Dünya Gıda Günü Sempozyumu 20 Ekim 2018 tarihinde Ankara‘da gerçekleştirildi.

Haberler
22.10.2018

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB Başkanları, sendikalı oldukları için işten atılan ve 161 gündür fabrika önünde direnen Flormar işçilerine destek ziyaretinde bulundular.

Haberler
22.10.2018

2015 yılında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından üyelikten ihraç edilen SOMA Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan’ın kararın iptaline ilişkin açtığı davada Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Alp Gürkan’ın istinaf talebini reddetti.

Haberler
19.10.2018

TMMOB 45. Dönem 2. Denetleme Kurulu toplantısı 19 Ekim 2018 tarihinde TMMOB`de gerçekleştirildi. Toplantıya; Denetleme Kurulu Üyeleri Halil İbrahim Yiğit, İlter Çelik, Nadir Avşaroğlu, Mehmet Nuri Hatiçoğlu, Mehmet Zeki Barutcu ve TMMOB Saymanı Tores Dinçöz katıldı. TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ve Muhasebe Görevlisi İhsan Aydın da toplantıda hazır bulundu.

Haberler
18.10.2018

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası’nın birlikte düzenlediği “Tasarım ve teknoloji" ana temalı Asansör Sempozyumu ve Sergisi İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 18 Ekim 2018 tarihinde başladı. 

Haberler
17.10.2018

TMMOB Yönetim Kurulu, Oda Başkanları ve CHP Heyeti ortak toplantısı 17 Ekim 2018 tarihinde TMMOB’de gerçekleştirildi.

Haberler
17.10.2018

Birliğimize bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası kuruluş çalışmalarında yer alan ve 2. Çalışma Dönemi`nde (1976) Yönetim Kurulu Üyeliği, 3. Çalışma Dönemi`nde (1977) Yönetim Kurulu II. Başkanlığı ve 5. Çalışma Dönemi`nde (1979) Denetleme Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Şenol Kürtüncüoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Jeoloji Mühendisleri Odası'na ve TMMOB mücadelesine katkılarını asla unutmayacağız.

Ailesine, dostlarına, JMO ve TMMOB camiasına başsağlığı diliyoruz.

TMMOB Yönetim Kurulu

Haberler
15.10.2018

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Toplantısı 15 Ekim 2018 tarihinde "Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesi; ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri" gündemiyle TMMOB'de gerçekleştirildi.

Haberler
15.10.2018

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Emek, Meslek Örgütleri başkanlarının da katıldığı Cumartesi Anneleri'nin 707. Hafta eylemi, Galatasaray Meydanına yürüyüşe izin verilmediği için İnsan Hakları Derneği (İHD) önünde 13 Ekim 2018'de gerçekleştirildi.