Haberler

Haberler
11.08.2019

Jeoloji Mühendisleri Odası Kaz Dağlarında ve ülkenin farklı bölgelerinde devam eden altın madenciliği faaliyetlerine ilişkin olarak 10 Ağustos 2019 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Haberler
08.08.2019

Sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yürütülen CBS kongreleri 2007 yılından günümüze TMMOB tarafından CBS kavramının politikalarını, uygulamalarını, teknolojilerini tartışmak ve bu konularda farklı ve yeni düşünceler üretmek amacıyla iki yılda bir düzenlenmektedir. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongrelerinin altıncısı 23-25 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara`da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi`nde düzenlenecektir.

Haberler
07.08.2019

TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı 25-26 Nisan 2020 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Haberler
07.08.2019

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için başvuru ve kayıtları başladı. Başvuru için tıklayınız...

Haberler
06.08.2019

TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu 22-23 Kasım 2019 tarihinde Ankara'da İMO Teoman Öztürk Salonu'nda gerçekleştirilecek. 

 

Haberler
31.07.2019

2019 TMMOB Sanayi Kongresi’nde sunulmak üzere "TMMOB Üye Profili Araştırması" gerçekleştirilecektir. TMMOB üyesi mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki, ekonomik ve sosyal yaşamlarına ilişkin bilgi sahibi olmak ve bu alandaki dönüşümlere ilişkin veri sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek ankete tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz.

Haberler
30.07.2019

TMMOB 45. Dönem 3. Denetleme Kurulu toplantısı 26 Temmuz 2019 tarihinde TMMOB`de gerçekleştirildi. Toplantıya; Denetleme Kurulu Üyeleri Halil İbrahim Yiğit, İlter Çelik, Nadir Avşaroğlu, Mehmet Nuri Hatiçoğlu, Mehmet Zeki Barutcu, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Saymanı Tores Dinçöz ve Muhasebe Görevlisi İhsan Aydın katıldı.

Haberler
30.07.2019

Şehir Plancıları Odası 8. Yaz Eğitim Kampı 20-27 Temmuz 2019 tarihleri arasında İzmir Pamucak'ta gerçekleştirildi.

Haberler
27.07.2019

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın 10. Dönem (1984-1986), 13. Dönem (1990-1992), 14. Dönem (1992-1994) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan, 11. Dönem (1986-1988) Onur Kurulu üyeliği görevinde bulunan, 40, 43 ve 48. Türkiye Jeoloji Kurultaylarının düzenleme kurulunda yer alan Behiç ÇONGAR'ı derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve dostları olmak üzere Jeoloji Mühendisleri Odamızın ve TMMOB camiasının başı sağolsun.

TMMOB Yönetim Kurulu

Haberler
26.07.2019

TMMOB önceki dönemler Yönetim Kurulu üyesi ve Makina Mühendisleri Odası'nda çeşitli yönetim kadrolarında görev yapmış Emin Gök'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve dostları olmak üzere Makina Mühendisleri Odamızın ve TMMOB camiasının başı sağolsun.

TMMOB Yönetim Kurulu