15-16 HAZİRAN DİRENİŞİ'Nİ YARATANLARA SELAM OLSUN!

14.06.2024

15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişinin 54. yıldönümü nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 14 Haziran 2024 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

15-16 HAZİRAN DİRENİŞİ'Nİ YARATANLARA SELAM OLSUN!

Bundan tam 54 yıl önce 15-16 Haziran 1970 tarihinde Kocaeli ve İstanbul’daki yüzbinlerce işçinin sendikal hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak için gerçekleştirdikleri büyük yürüyüş, ülkemizdeki emek ve demokrasi mücadelesinin en görkemli direnişi olarak tarihe geçmiştir.

15-16 Haziran Direnişi 54 yıldır ülkemizdeki tüm toplumsal hareketlere ve emek mücadelesine ilham ve cesaret vermeye devam etmektedir.

Bu direniş dosta düşmana işçi sınıfının örgütlü mücadelesi karşısında hiçbir siyasi iktidarın, gücün ve sermayenin duramayacağını bir kez daha göstermiştir. Fabrikalardaki üretimi durdurarak hakları için mücadele eden işçilerin, yan yana geldiklerinde neler yapabileceğinin ilanı olmuştur.

15-16 Haziran’da on binlerce işçiyi barikatlarla durdurmak isteyip bunda başarılı olamayanlar, bu toplumsal uyanışı 12 Mart ve 12 Eylül darbeleriyle boğmak istemiştir. Bu darbelerin öncelikli hedefi işçilerin örgütlenme özgürlüklerini ve sendikal yapılarını ortadan kaldırarak yükselen emek hareketini bastırmak olmuştur.

Aradan geçen 54 yıl boyunca neoliberal politikalar ve onların kadim uygulayıcıları siyasi iktidarlar eliyle emekçilerin her hakkı budanmış, sendikalar etkisiz hale getirilmiştir.

Özellikle AKP’nin 22 yıla varan iktidarında bu saldırılar iyice artmıştır.

Yandaş sendikalar aracılığıyla emek mücadelesinin talepleri görünmez hale getirilerek; esnek-güvencesiz çalışma biçimlerini dayatan, düşük ücret politikasıyla ekonomik kriz koşullarında emekçileri açlıkla terbiye etmeye çalışan, emekçilerin her türlü hak arama taleplerini zor yoluyla bastıran emek ve emekçi düşmanı bir düzen kurulmuştur.

54 yıl sonra bugün, 15-16 Haziran direnişi bizlere, kaybettiklerimizin değerini yeniden hatırlatmaktadır. Bizden alınan haklarımızı geri alabilmek, 15-16 Haziran ruhunu yeniden hatırlamak ve ayağa kaldırmakla mümkündür.

Hiçbir iktidar, emekçilerin hak ve özgürlerini, emeğin evrensel kazanımlarını ve emeğin çıkarlarını savunan örgütlü yapıları zorla ortadan kaldıramaz. İktidar gücüne sahip olmak, bu gücün keyfi ve antidemokratik bir toplumsal düzen inşa edilmesi için kullanılabileceği, toplumun örgütlü yapılarının ortadan kaldırılması için kullanılabileceği anlamına gelmemektedir.

Herkese iş, işçilere insanca yaşanabilecek bir ücret, sağlıklı-güvenli çalışma ortamı, güvenceli istihdam, örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme-grev hakkı tüm emekçilerin ortak talebidir.

Bu ülkenin üretim gücünün, emek mücadelesinin parçası olarak mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bizler, emeğin taleplerine ve alın terimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Örgütlü yapılarımızı ve örgütlenme hakkımızı taviz vermeden koruyacağız.

Yaşasın 15-16 Haziran Direnişimiz,

Yaşasın Emek ve Örgütlenme Mücadelemiz!

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI