ADANA İKK: "SU HER CANLININ HAKKIDIR"

22.03.2019

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

SU HER CANLININ HAKKIDIR

Dünya Su Günü, giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek ve suyun varlığı, yönetimi ve doğru kullanımına dönük duyarlılık sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından belirlenmiş olup, 1993 yılından bu yana 22 Mart'ta dünya çapında kutlanmaktadır.

Çevreye verilen zararların, iklim değişikliği ile birlikte dünya çapında su merkezli krizleri de yarattığını hepimiz görebilmekteyiz. İnsanın; medeniyet, sanayileşme, modernleşme adına bitki örtüsünü, ormanı, toprağı, nehirleri, gölleri adeta talan etmesi ve bunun sonucunda hırpalanan doğanın cevabının kuraklık, sel, aşırı yağış, heyelan, açlık, havasızlık, susuzluk ve evsizlik olması kaçınılmazdır.

Elbette bu tehdit sadece bizlere yönelik olmayacaktır. Belki de bizim vebalimizi bizden daha çok bizden sonraki kuşaklar çekecektir. Bu da hiç adil değildir…

 Ekosistemleri ve bin yıllar boyunca her zaman kendini yenileyerek yaşayan doğamızı görmezden gelmeye devam ettiğimiz sürece yaşamamız için gerekli olan birçok şeyi kaybedeceğimiz ortadadır. Temiz suya erişimimiz de aynı tehdit altındadır. Her geçen gün suya erişimin daha da zorlaşacağının farkına varmamızın zamanı gelmiş ve geçmektedir.

Daha çok tüketim, benmerkezci yaşam tarzı, ülkeler arası siyaset, kar hırsının esiri piyasacı yaklaşımlar… Ve sonuç olarak evinde güvenli içme suyu olmayan 2,1 milyar, bir o kadar da kirletilmiş su tüketmek durumunda bırakılmış insan...

2019 Dünya Su Günü’nde geleceğe dair maalesef umutlu değiliz. Dünya nüfusunun dörtte birinin su sorunu yaşıyor ve her yıl çok sayıda insanın temiz sudan mahrum bırakılması sonucu hastalanarak ölüyor olması, umudu değil kaygıyı arttırmaktadır.

Daha da kaygılıyız çünkü Türkiye sanıldığı gibi su zengini bir ülke değil, aksine "su sıkıntısı çeken ülkeler" arasındadır. TUİK’e göre nüfusu 2030'da 100 milyona ulaşması öngörülen Türkiye, temiz su varlığı bakımından gittikçe fakirleşen bir ülke durumundadır.

Mevcut durum karşısında bilinçli su tüketimini yaygınlaştırarak su kaynaklarımızın, nehirlerimizin, derelerimizin, yeraltı su kaynaklarımızın talandan korunması hayati önemdedir.

Bu durum; su kaynaklarımızı koruyan, sürdürülebilirliğini temin eden acil eylem planları hazırlama ve halktan ve gelecekten yana su politikasının hayata geçirilmesini sağlama görevini önümüze koymaktadır.

Ekolojik dengeyi alt üst eden HES projelerine karşı durmalıyız. Arıtma, evsel atık ve endüstriyel atık tesislerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak zorundayız.

Tarımda basınçlı su sisteminin kullanımını yaygınlaştırılmalıyız.

Su kullanım hakkı halktan alınmıştır. Suyun alınıp satılan bir meta olmaktan çıkartılarak, herkes için temiz su hakkı, temiz çevre hakkı ve dolayısıyla yaşam hakkı talep etmeli bu doğrultuda politikaların oluşturulması için mücadele etmeliyiz.

Bilindiği gibi; Adana kent merkezinin içme suyu Çatalan Barajından isale hatlarıyla getirilmektedir. Ancak bu su beslenme havzalarındaki yapılar, sanayi tesislerinden kaynaklanan atıklar ile kontrolsüz madencilik faaliyetleri sonucunda kirlenme riskiyle karşı karşıyadır.

Su kaynakları hepimizin ortak değerleridir. Suyun temel ihtiyaç olarak görülmesi ve ticarileşmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.

Belediye bir kamu kuruluşu ve su ortak değerimiz iken ücretsiz olması gereken sudan alınan ücret ile belediyenin diğer harcamalarına kaynak sağlanması kabul edilemez!

Yeraltı suları ise aşırı tarımsal ilaçlama, sanayi ve endüstriyel atıkların kontrolsüz depolanması, küçük belde ve köylerdeki çöplerin yeraltı sularının beslenme havzalarına rastgele atılması sonucunda kimyasal kirlenmeyle karşı karşıyadır.

Seyhan Baraj Gölü etrafındaki hızlı yapılaşma yağmaya dönüşmüştür. Yeşilin kaynağı olan göl; şehre yakın olması, mesire ve dinlenme yeri olarak Adana için kıymetli bir alandır. Gölün kirletici kaynaklara karşı korunmasına yönelik önlemler bir an önce alınmalıdır.