BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ - İŞÇİ BAYRAMI/1 Mayıs 2019/İSTANBUL

01.05.2019

Sevgili Dostlar, Mücadele Arkadaşlarım, Yoldaşlarım,

Hepinizi bu ülkedeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütlü gücü olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına sevgiyle ve dostlukla selamlıyorum.

İstanbul’a baharı getiren sizlere selam olsun!

İstanbul’da haramilerin saltanatını yıkan sizlere selam olsun!

Selam olsun iktidarın baskısına, şiddetine ve zorbalığına teslim olmayanlara!

Selam olsun işine, emeğine, alın terine sahip çıkan işçilere, emekçilere!

Bugün Türkiye’nin dört bir yanında “birlik, mücadele ve dayanışma” sloganlarıyla 1 Mayıs meydanlarını dolduran herkese selam olsun!

Sevgili Dostlar,

Bugün bizim günümüz!

Bugün emeğin, alın terinin, üreticinin günü!

Bugün; Kaçak Saray’daki kokteyllerde ejder meyveli kokteyllerini yudumlayan bir avuç işbirlikçinin değil; evine bir kilo patates götürebilmek için tanzim kuyruklarında saatlerce bekleyen milyonların günü.

Bugün; Cemaat ağlarıyla, siyasal bağlantılarla, akrabalık ilişkileriyle makam sahibi olanların değil; onuruyla, gururuyla, kendi ayakları üzerinde duranların günü.

Bugün; Güvenceli devlet kredileriyle kat kat inşaatları çıkıp cebini büyüten müteahhitlerin değil; iskelelerde, asansör boşluklarında hayatlarını tehlikeye atarak çocuklarını büyüten inşaat işçilerinin günü.

Bugün; Çırağan sarayında kristallerin ışıltısı içinde düğün yapan yandaş medya patronlarının değil; halkın doğru haber alabilme hakkını savundukları için cezalandırılan, hapse atılan gazetecilerin günü.

Bugün; İşledikleri her suçu kirli bağlantılarıyla sümen altı eden, yaptıkları yanlarına kar kalan kalantorların değil; biricik kızı Rabia Naz’ı öldürenleri adalet önüne çıkartabilmek için mücadele eden Baba Şaban Vatan’ın günü.

Bugün; sahip oldukları devlet gücüne dayanarak halka zulmedenlerin, işkencecilerin, zorbaların değil; bu zulme boyun eğmeden yaşayan, bedenlerini bu şiddete siper eden, büyük bedeller ödeyen devrimcilerin, yurtseverlerin günü!

Bugün umudun günü, bugün kardeşliğin günü, bugün sevginin günü.

Bugün bu meydanda toplanan kalabalık, bizlerin içindeki umudu, kardeşliği ve sevgiyi daha da büyütüyor. Gelecek güzel günlere olan inancımızı ve kararlığımızı daha artırıyor. İyi ki varsınız, iyi ki bir aradayız.

Sevgili Dostlar,

Kendilerini güçlü sanıyorlardı. Yanıldılar!

Kendilerini yenilmez sanıyorlardı. Yanıldılar!

Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu emekçilerini susturacaklarını sanıyorlardı. Yanıldılar!

Varlık Fonu adı altında suyu kurumayacak bir değirmen kuracaklarını sanıyorlardı. Yanıldılar!

Tek adam rejimi altında hiç bitmeyecek bir saltanat kuracaklarını sanıyorlardı. Yanıldılar!

Bu yanılgıları karşımıza Türkiye tarihinin en büyük ekonomik ve siyasal krizi olarak çıktı.

Şimdi de bu krizin hesabını bizlere ödetebileceklerini sanıyorlar. Yine yanılıyorlar!

Yıllardır süren ekonomik krizden yorulduk

Yıllardır süren siyasal kaostan yorulduk

Yıllardır söylenen yalanlardan yorulduk.

Bizler artık IMF reçeteleriyle, kemer sıkma politikalarıyla, zorunlu emeklilik dayatmalarıyla, kıdem tazminatı fonuyla alınterimizin ve birikimlerimizin çalınmasını istemiyoruz.

Bizler artık sahte düşmanlıklarla, ayrımcı politikalarla, beka söylemleriyle geleceğimizin çalınmasını istemiyoruz.

Bizler arttık gerici, muhafazakar, bilim düşmanı uygulamalarla hayatlarımızın karartılmasını istemiyoruz.

Bizler artık, huzur istiyoruz. Barış içerisinde, bir arada kardeşçe yaşanabileceğimiz bir ülke istiyoruz!

Bizler eşitlik istiyoruz, özgürlük istiyoruz, demokrasi istiyoruz, laiklik istiyoruz, insanca bir yaşam, insanca bir düzen istiyoruz!

Şimdi çok daha iyi biliyoruz ki, yan yana geldiğimiz zaman, bu ülkenin doğusuyla batısı bir olduğumuz zaman, bu ülkenin Türküyle Kürdüyle el ele verdiğimiz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk, yıkamayacağımız bir saltanat yok!

Ne diyordu şair:

“Saraylar saltanatlar çöker

kan susar bir gün

zulüm biter.

Menekşeler de açılır üstümüzde

Leylaklar da güler.

bugünlerden geriye,

bir yarına gidenler kalır

bir de yarınlar için direnenler...”

Yarınlar için direnenlere sonsuz minnetlerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Örgütüm TMMOB adına, gelecek güzel günlere olan inancımla, demokrasi, eşitlik, özgürlük, barış mücadelemizde hepinizi coşkuyla kucaklıyorum.

Kahrolsun faşizm yaşasın mücadelemiz!

 

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı