DİSK, TMMOB, TTB: KESK'İN YANINDAYIZ!

27.10.2018

Bir süreden beri KESK'i ve Yürütme Kurulu Üyelerini hedef alan-hedef gösteren tavır ve açıklamalara karşı DİSK, TMMOB ve TTB 27 Ekim 2018 tarihinde ortak açıklama yaparak KESK'in yanında olduklarını ifade ettiler.

KESK’İN YANINDAYIZ

Bugün ülkemizde yaşanan emek ve demokrasi karşıtı yönelimlere karşı, demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesine ve dayanışmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var.

Bu mücadeleyi ancak bir arada olursak, omuz omuza yürürsek, çabalarımızı ortaklaştırabilirsek büyütebiliriz.

Yol arkadaşımız KESK, insanca bir yaşam, onurlu bir gelecek için verdiğimiz mücadelenin önemli bileşenlerinden birisidir.

KESK; emekten ve halktan yana tavizsiz ve onurlu mücadele çizgisiyle İçinde bulunduğumuz bu karanlık dönemde de yalnızca kamu çalışanlarının değil, tüm ülkenin sesi, soluğu, umudu ve vicdanı olmuştur.

Gerekçesi ne olursa olsun kamu emekçilerinin onurlu mücadelesinin eseri olan KESK’in yıpratılmasını, karalanmasını ve yöneticilerinin hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz.

KESK’e yönelik her türlü karalama kampanyası karşısında KESK’in yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFERDERASYONU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ