DİYARBAKIR İKK: HUKUKSUZ GÖZALTILARA SON VERİLSİN!

29.11.2020

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Yağmur'un hukuksuz biçimde göz altına alınmasına ilişkin 28 Kasım 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

BASINA VE KAMUOYUNA

Yaşadığımız bu günlerin zor ve sancılı olduğunun farkındayız.Ne kadar zor olursa olsun bu karanlık dönemin bir gün biteceğine inanarak umutla mücadele ediyoruz.

Meslek alanlarımıza yönelik saldırılar ve hukuksuzluklar ile kent suçlarına, doğa talanına, işsizliğe, emek sömürüsüne karşı geçmişte durduğumuz gibi bu günde aynı mücadele azmi ve kararlılığıyla karşı duracağız.

Adresi belli, çağırıldığı her zaman ifade vermeye gidebilecek iken şafak vakti operasyonları ile ev baskınları yaparak gözaltına almak, hukukun artık sadece kağıtlarda unutulmuş yazılı bir kavram olarak kaldığını göstermektedir.

Gözaltı ve tutuklamalar olmadan bir gün bile geçirmediğimiz bu dönemde son olarak dün, meslek örgütü yöneticilerinin de içinde bulunduğu birçok isme yönelik ev baskınları ve gözaltılar gerçekleşti. Bu isimler içerisinde Odamız Yönetim Kurulu üyesi Aziz YAĞMUR arkadaşımız da bulunmaktadır. Gözaltı esnasında evde bulunan aile bireylerinin beyanına göre polis çok sert ve orantısız bir güç kullanmıştır. Kapılar kırılmış, evde bulunan aile bireyleri darp edilmiş, uzun süre yüz üstü yere yatırılıp sırtlarına basılmış ve küfürlerle hakarete maruz kaldıkları ifade edilmiştir. Aziz Arkadaşımızın gözaltına alınması sonrası evdeki diğer kişiler bu yaşananları belgelemek için hastaneden darp raporu almış ve İnsan Hakları Derneği ile Türkiye İnsan Hakları Vakfına başvurmuşlardır.

Yakın zaman içerisinde hukukun kimler için keyfi olarak nasıl uygulandığına birlikte şahitlik ediyoruz. Kadın katillerine, tecavüzcülere, hırsızlara, çetelere, mafyaya af çıkararak hukuk kavramının içini boşaltanlar, yolsuzluklara, doğa kıyımına ve talana göz yumanlar yönünü emek, demokrasi ve meslek mücadelesi yürütenlere çevirmiştir.

HUKUK, artık toplumun yozlaşmasına yol açanları korumak yerine, toplumun aydınlanmasını dert edinen demokrasi, emek güçlerini sindirmek için bir araç olarak kullanılmaktan vazgeçilmelidir.

Aziz arkadaşımız toplum için, Kenti için emek harcayan bir Mimardır.

Hukuksuzca gözaltına alınan Aziz YAĞMUR arkadaşımız ve onunla birlikte gözaltına alınan bütün mücadele arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

 

TMMOB
DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU