EMO: 25 KASIM`DA ALANLARDAYIZ

25.11.2022

Elektrik Mühendisleri Odası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle 25 Kasım 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

Biz kadınlar,

"kadına karşı şiddetin yapısal özelliğinin toplumsal cinsiyete dayandığının" ve "kadınlara karşı şiddetin, kadınlarla erkekler arasında tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkilerinin bir tezahürü olduğu ve bu eşit olmayan güç ilişkilerinin, erkeklerin kadınlara üstünlüğüne, kadınlara karşı ayrımcılık yapmalarına ve kadınların tam anlamıyla ilerlemelerinin engellenmesine yol açtığının"

bilincinde olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü`ne giderken, hayatımızdaki erkek şiddetine, erkek-devlet şiddetine, bizleri kapatmaya çalıştıkları sınırlara, emeğimizin, bedenimizin sömürülmesine, kadın ve LGBTİ+ düşmanlığına karşı İSYANDAYIZ!

Yaşamın her alanında karşılaştığımız ayrımcılığa, sömürüye, cinsiyet eşitsizliğine, ev içi şiddete, toplumsal şiddete, psikolojik şiddete dikkat çekerek, mücadele ve dayanışma ruhuyla kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi yolunda etkin bir mücadele için ilgili kurum ve kuruluşları görevlerini yapmaya, yasaları uygulamaya çağırıyoruz.

Kadın cinayetleri ile yaşama hakları ellerinden alınan kadınların sayısı her geçen gün artmakta iken, kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin normalleştirilmeye çalışıldığını, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik hiçbir önlemin alınmadığını görüyoruz.

Bugün alanlardayız ve bir kez daha haykırıyoruz;

Erkek şiddetine, tacize, tecavüze, cinsel istismara, istismarı meşrulaştırmaya çalışanlara, haklarımıza ve kazanımlarımıza göz dikenlere, kadınları koruyan yasaları aileye zarar diye kaldırmaya çalışanlara, eşitlik talebini bize çok görenlere, savaşa, ölüme, krizin bedelini bize ödetenlere, çocuk istismarını erken evlilik diye yutturmaya çalışanlara, emek hırsızlarına, "kreşe, sığınağa değil kanala, betona, savaşa" bütçe ayıranlara, toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı olanlara, nefrete, homofobiye, transfobiye, trans dışlayıcılığa, ırkçılığa, göçmen düşmanlığına, boşanmayı engelleyerek kadını şiddet gördüğü haneye hapsedenlere, nafaka hakkını gasp etmeye çalışanlara, 6284`e göz dikenlere, İstanbul Sözleşmesi`nden imza çekenlere, bizi görmezden gelenlere, emeğimizi "evde, işte, her yerde" sömürenlere, hayatı bize dar edenlere, yaşamımızın sınırını aileyle çizenlere, yasal olan kürtajı fiilen yasak edenlere, alanlara çıkamazsın diyenlere İTAAT YOK, İSYAN VAR!

İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz!

Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir!

Susmuyoruz! Korkmuyoruz!

Yaşasın kadın dayanışması.

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

48. DÖNEM KADIN KOMİSYONU

25 Kasım 2022