EMO: "TURGUT ÖZAL`IN EMO`DAN ATILDIĞI" İDDİASI GERÇEKDIŞIDIR

07.01.2020

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yavuz Donat`ın Sabah Gazetesi`nde yer alan yazısı üzerine açıklama yaparak, Turgut Özal`ın EMO`dan atıldığına ilişkin iddianın doğru olmadığını, konuyla ilgili olarak Sabah Gazetesi`ne bir kez daha düzeltme gönderildiğini bildirdi.

"TURGUT ÖZAL`IN EMO`DAN ATILDIĞI" İDDİASI GERÇEKDIŞIDIR

Sabah Gazetesi`nde Yavuz Donat`ın 2 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan köşe yazısında, "Köprü ve 2 İhraç" başlıklı bölümde "Turgut Özal`ın Elektrik Mühendisleri Odası`ndan atıldığı" iddia edilmektedir.

EMO, bu konuda daha önce de açıklama yaparak iddianın doğru olmadığını, EMO`nun Turgut Özal`a ilişkin herhangi bir disiplin süreci işletip meslekten men cezası verdiğine ilişkin bir kararı bulunmadığını bildirmiş, Sabah Gazetesi`ne de düzeltme yazısı göndermiştir (http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=112196&tipi=3&sube=7).

Buna rağmen Yavuz Donat söz konusu iddiayı hem gazetedeki köşesinde, hem de katıldığı TV programlarında dile getirmeyi sürdürmektedir.

Gerçekdışı iddialar üzerinden meslek odalarını karalamaya, meslek odalarının her türlü yatırım ve kalkınmaya karşı çıktıkları gibi bir algı oluşturmaya yönelik bu anlayışı kınıyoruz.

Kuruldukları günden bu yana iktidarların karar ve tasarruflarını kamu yararı ve mesleki açılardan değerlendirerek, ülkenin en karanlık günlerinde bile doğru bildiklerini savunmaktan vazgeçmeyen TMMOB ve bağlı odalarına yönelik bu saldırılar yeni değildir. Rant politikaları ile kentlerin, yaşam alanlarının, doğa ve tüm çevrenin talan edilmesine karşı çıkan, sermayenin değil halkın yanında olan meslek odaları her dönem siyasi iktidarların ve onların yandaşlarının hedefi olmuştur.

Bugün de özellikle Kanal İstanbul Projesi nedeniyle meslek odaları bir kez daha hedef tahtasına oturtulmuştur. Uluslararası sermayeye söz verildiği anlaşılan bu projenin; bilim insanlarının büyük yıkıma yol açacağı yönündeki uyarıları ve kamuoyunun tepkisine rağmen inatla sürdürülmek istenmesi, üstelik medya aracılığıyla yalanlara dayalı bir kampanya yürütülmesi, ortaya çıkan rantı kaptırmak istemeyen kimi çevrelerin ne denli ileri gidebileceğini göstermektedir.

Tüm baskı ve yıldırma politikalarına rağmen Anayasa`dan aldıkları güçle kamusal ve toplumsal yarar ilkesinden ödün vermeden çalışmaya devam eden meslek odaları, bilimsel-mesleki birikimleriyle 60 yılı aşkın süredir kamuoyunu aydınlatmaktadır. Bilinmelidir ki insana, doğaya, tarihe ve kültüre ait değerlere sahip çıkan; kıyılarımızın, ormanlarımızın, akarsularımızın, meralarımızın, tarihi ve doğal zenginliklerimizin yok edilmesini önleyen meslek odaları bundan sonra da mücadele etme kararlılığındadır.

Hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, EMO nezdinde tüm odaları hedef aldığını düşündüğümüz bu karalama kampanyasına derhal son verilmesini talep ederken, Sabah Gazetesi`ne bir kez daha düzeltme gönderildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. 

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU