HKMO: ATV ADLI TV KANALI HARİTA MÜHENDİSLERİNDEN ÖZÜR DİLEMELİDİR

02.12.2019

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 2 Aralık 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaparak 28 Kasım'da ATV Ana Haber Bülteni`nde yayınlanan bir haberde İran ve Irak`ta son günlerde yaşanan olayların sorumlusunun harita mühendisleri olarak gösterilmesini kınayarak ATV'nin tekzip yayınlayarak harita mühendislerinden özür dilenmesi hususunda çağrıda bulundu.

28 Kasım 2019 tarihinde ATV Ana Haber Bülteni`nde yayınlanan bir haberde İran ve Irak`ta son günlerde yaşanan olayların sorumlusu olarak harita mühendislerinden söz edilmesi, gerçeğinde ülkeleri karıştıran üst akla ve emperyalizme hizmet eden fitne siyasetçiler kastedildiği halde "tırnak içinde harita mühendisleri" denilerek mesnetsizce kastını aşan cümleler kullanılması, toplum yararına mühendislik hizmeti üreten ve ülke kalkınmasına hizmet sunan biz harita mühendisleri için kabul edilemez ifadelerdir ve harita mühendisliği meslek camiası tarafından kınanmaktadır. 

Meslek tanımı, bilimin ve mevzuatın çizdiği kural, etik değerleri ve ilkelerle tanımlı olan harita mühendislerinin bu tanımın dışına çıkan hiçbir olayın, olgunun içerisinde yer alması mümkün değildir. Harita mühendisleri ve bu mesleği temsil eden meslek örgütü Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO), kuruluş tarihi olan 1954`ten beri her zaman emekten ve halktan yana olmuş, savaşa karşı her zaman barışı ve insan haklarını savunmuştur. Haberde ifade edildiği üzere asla savaştan beslenenlerden olmamıştır; olması da söz konusu değildir.

Dünya düzeni içerisinde ülkeleri karıştıran, savaşların çıkmasına sebep olan ve Dünya`yı fitne ile yönetmek isteyenler; üst akla ve emperyalizme hizmet eden "savaş mühendisleridir". Harita mühendislerinin yanlış bir ifade sonucu böylesi ağır bir ithamla karşı karşıya kalmasının, tüm harita mühendislerince ve 1954`ten beri harita mühendislerini temsil eden, 17.000 üyesi olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca kabul edilemez olduğu ortadadır.

Dünya ve ülkemiz tarihinde köklü bir geçmişe sahip, insan ve toprak ilişkisi bağlamında teknik, hukuk ve sosyolojik birikimleri ile mühendislik alanında Dünya ve ülkemiz kalkınmasına hizmet sunan bir meslek camiasının, böylesi bir haber ve cümlelerle zan altında bırakılmasına karşın, ilgili haberde kastedilenin toplum yararına mühendislik hizmeti üreten ve ülke kalkınmasına hizmet sunan biz harita mühendislerinin değil ülkeleri karıştıran üst akla ve emperyalizme hizmet eden fitne siyasetçilerinin olduğu; tekzip haberle açıkça ifade edilmelidir. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak ATV adlı TV Kanalı`na tüm meslektaşlarımızdan özür dilemesi için çağrıda bulunuyor, aksi halde haber hakkında tekzip yayınlanması için yargı mercilerine başvuracağımızı üyelerimizin bilgisine sunuyoruz.

Söz konusu haberin videosu için tıklayınız. (11. dk, 30. Saniye`den itibaren)

 

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Aralık 2019