HKMO: DİPLOMA KİRALAMA SUÇLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

05.12.2019

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası son dönemde gündeme gelen kiralık diploma ilan ve şikayetlerine ilişkin 5 Aralık 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Son dönemlerde diploma kiralanmasına yönelik ilanlarda bir artış olduğu, pek çok meslektaşımızın diplomalarını belli meblağlar karşılığında kiraladıkları ve bunu aleni olarak ilanlarla duyurdukları gözlemlenmiş ve bu konuda Odamıza çok sayıda şikâyet ulaşmıştır.

Bilindiği üzere bu eylem; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümleri kapsamında meslekten men cezası dâhil olmak üzere yaptırımlara tabiidir. Ayrıca hem 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`na muhalefet anlamında suç teşkil etmekte hem de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri dolayısıyla nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlarına sebebiyet vermektedir.

Bunun beraberinde kendisi tarafından yapılmayan bir işi resmi olarak kendisi yapmış gibi göstermek ve altına imza atarak bu sorumluluğu almak; mühendislik etik değerleri bakımından kabul edilebilir bir durum olmadığı gibi ileride yaşanabilecek tüm olumsuz durumlarda birinci dereceden bu sorumluluğu kabul etmek demektir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak hem suç teşkil eden hem de mesleki etik kurallarını tamamen yok sayan bu tarz işlemlerin yapılmaması gerektiğini tüm üyelerimize hatırlatır, mesleğimizin korunması ve istihdamın artırılması bağlamında bu tarz yollara başvurulmaması ve bu tür ilanlara itibar edilmemesi gerektiğini, tespiti halinde Odamızca gerekli işlemlerin bugüne dek yapıldığı gibi bundan sonra da yapılacağını belirtmek isteriz.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Aralık 2019