İDARE MAHKEMESİNDEN EMSAL KARAR!

06.07.2018

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından kurumun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla hizmet alım şartnamesi ile gerçekleştirdiği personel alımı ihalesi, TMMOB’nin açtığı dava sonucunda İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

MTA Genel Müdürlüğü tarafından kurumun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla hizmet alım şartnamesi ile gerçekleştirdiği personel alımı ihalesi, TMMOB’nin açtığı dava sonucunda, İdare Mahkemesi tarafından, Anayasanın 128 maddesinin 1. fıkrasında tanımlanan “Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği belirtildiği” ilkelere aykırı bulunarak iptal edildi.

MTA Genel Müdürlüğünce 03.02.2018 tarihinde web sitelerinde yer alan “personel hizmet alımı” başlıklı duyuru ile açık ihale usulü ile “1 Kişi Şirket Müdürü, 1 Kişi Yardımcı Personel, 46 Kişi Mühendis (deneyim, yabancı dil (İngilizce), yazılım şartına sahip), 4 Kişi Tekniker, 174 Kişi Mühendis, 9 Kişi Engelli Mühendis olmak üzere toplam 235 Kişi” için personel hizmet alımı ihale edileceği ilan edilmişti.

TMMOB tarafından açılan dava sonucunda sözkonusu ihale Mahkeme tarafından hukuka uygun bulunmayarak iptal edildi. Kamuda geçici, güvencesiz çalıştırmalara karşı emsal niteliğindeki mahkeme kararı ektedir. TMMOB olarak mühendis, mimar ve şhir plancılarının güvenceli, kadrolu istihdamı için mücadele etmeye devam edeceğiz.