MİMARLAR ODASI: DAHA YAŞANABİLİR, ADİL VE ÇOCUK DOSTU BİR DÜNYA İÇİN 23 NİSAN’DA 23 MADDE

22.04.2021

TMMOB Mimarlar Odası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Daha Yaşanabilir, Adil ve Çocuk Dostu Bir Dünya için 23 Nisan’da 23 Madde" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Daha Yaşanabilir, Adil ve Çocuk Dostu Bir Dünya için 23 Nisan’da 23 Madde

1920 yılının 23 Nisanında, ülke yönetiminin halkın iradesine verilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş, “Ulusal egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü doğrultusunda bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. Bu ileri görüşlü zihniyetin ardından ise bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yeni bir anlayış hüküm sürmektedir. Mimarlar Odası olarak, güçlü bir demokratik, çoğulcu parlamenter sisteme olan inancımızla tabandan tavana yönetim anlayışının, her ölçekteki yönetimin tüm kademelerinde hakim olmasının tercih değil vazgeçilemez bir gereklilik olduğunu vurguluyor; Cumhuriyet’in bu önemli anlayışının yanı sıra tüm değerli kazanımlarının korunması ve yaşatılması gerekliliğini de tekrar dile getiriyoruz.

Meclisin kurulmasından tam dokuz yıl sonra, Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiş ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. Çocukların nitelikli, sağlıklı ve donanımlı kentsel çevrelerde yaşaması, her kesim kadar Mimarlar Odası’nı da yakından ilgilendirmekte, bu sorumluluğun ülkemizin ve kentlerimizin yönetiminde görev alan karar vericiler tarafından yerine getirilmesi gerekliliğini hatırlatmayı görev biliriz. Bu amaçla Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubumuzun çalışması doğrultusunda “23 Nisan'da 23 maddede çocuk dostu ev, okul, sokak, mahalle ve kent” için beklentilerimizin neler olduğunu derledik. “Daha yaşanabilir, adil ve çocuk dostu bir dünya” için harekete geçmek adına bu maddelerin önemli bir başlangıç noktası oluşturacağını umuyor, bu doğrultuda çalışma yürütmek için yetkililere sesleniyor ve yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.

Mimarlar Odası olarak, Cumhuriyet’in kuruluşuyla elde ettiğimiz milli egemenliğimizin, temel hak ve hürriyetlerimizin savunucusu olduğumuzu, gelecek nesillerimize daha iyi yarınlar bırakabilmek için daha nitelikli ve çocuk dostu bir dünya oluşturmamız gerekliliğini önemle tekrar vurguluyoruz. Saygılarımızla.

TMMOB MİMARLAR ODASI