MMO: MÜHENDİSLİK DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ DIŞLANIYOR

16.07.2021

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği”nde mekatronik mühendislerinin dışlanmasına ilişkin, 15 Temmuz 2021 tarihinde “Mühendislik Değersizleştiriliyor, Mekatronik Mühendisliği Dışlanıyor” başlıklı bir basın açıklaması yaptı. 

Mühendislik Değersizleştiriliyor, Mekatronik Mühendisliği Dışlanıyor

Odamız yasa ile kurulmuş, uzmanlık alanlarında kamu adına tasarrufta bulunma yetkisine sahip, TMMOB bünyesinde Anayasal bir kuruluştur. Mesleğin icrası için Oda üyeliği ve ehil insanlar-uzmanlarca yapılması esastır. Ancak idare Odaları zayıflatmaya, işlevsizleştirmeye, mühendisliği değersizleştirmeye çalışmaktadır. Mekatronik Mühendisliğinin istihdamıyla ilgili sorunlar bu durumun son örneğidir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği”nde teknik yönetici ve muayene personeli olarak; “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği”ne göre de yetkili servis teknik sorumlusu olarak görev yapabilen Mekatronik Mühendislerininproje alanında da görev alabileceği yönündeki görüşler Odamız ve mevzuat düzenleyici diğer bazı kurumlar tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmiştir. Bu kapsamda defalarca girişimlerde bulunmamıza karşın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11.07.2021 tarihinde yayımlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te, asansör projelerinde Mekatronik Mühendislerinin de görev almasına yönelik düzenleme yine yapılmamıştır.

Bu konu, ülkemizde plansız ve programsız bir şekilde yeni üniversite ve bölümler açılması sonucunda yeni mezun mühendislere istihdam alanı açılmaması ile yakından bağlantılıdır. 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren mezun olan Mekatronik Mühendisi meslektaşlarımız, diğer birçok mühendislik disiplini gibi bu sorunla özellikle yüz yüzedirler. İlgili Bakanlığın söz konusu tutumu, uzman mühendisliğin uzmanlık dışı alanlara ve işsizliğe mahkum edilerek değersizleştirilmesi, asansör alanında yapılacak teknik işlerin bütünlüğünü sağlamama ve bozma anlamına gelmektedir.

Açılan yeni mühendislik bölümlerinden mezun olan genç meslektaşlarımızın görev alanlarını mevzuat ile sınırlamak, bilimsel teknik gerekliliklere, eğitim-öğretim sürecine ve uzman teknik kadro istihdamı ihtiyaçlarına aykırı bir uygulamadır. Hangi mühendislik disiplinin hangi alanda görev yürütebileceği hususu, en başta ilgili Meslek Odası tarafından değerlendirilmeli ve meslektaşlarımızın uzman olarak belgelendirildiği-yetkilendirildiği alanlarda görev yapabilmesinin önü açılmalıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı bu yönde duyarlı olmaya çağırıyoruz. Konunun takipçisiyiz. Odamıza bağlı mühendislik disiplinlerinden meslektaşlarımızın uzmanlıklarının belirlenmesi, meslek içi eğitim-belgelendirme ve mesleğin korunması, Odamızın Anayasal görevleri arasındadır. Sonuç olarak idareyi Anayasal ve teknik gerekliliklere uygun davranmaya davet ediyoruz.

YUNUS YENER

MMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI