MMŞP GÜNCEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İZMİR YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

08.01.2020

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından; Mühendis, Mimar ve Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri İzmir Yerel Kurultayı 4 Ocak 2020 tarihinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yerel Kurultayın açılış konuşması İzmir İKK Sekreteri Melih Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Yalçınkonuşmasında , TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri İzmir Yerel Kutultayı ve sonrasında gerçekleştirilecek merkezi kurultay ile meslektaşların sorunlarının tespiti ve kalıcı çözümler üretilmesi için adımlar atılacağını, bu adımları ülke sorunlarının çözümüne büyük katkılar sağlayacağını belirtti. Enerjinin, madenciliğin, iletişim ve altyapının planlanmasından üretiminde olduğu gibi; ülke sanayisi, tarımı, ormanları, doğal ve kültürel varlıkların korunmasında, gelecek kuşaklara aktarılmasında asli sorumluluk sahipleri olan meslektaşlarımızın sorunlarının ülkemizin ve halkımızın sorunları ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.