"OLAĞANÜSTÜ" SEÇİM SÜREÇLERİNDE OHAL KHK'LERİ İLE İHRAÇ EDİLEN EMEKÇİLERİ HEDEF ALAN HUKUKSUZLUKLAR SON BULSUN!

11.05.2019

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptal edilmesi sürecinde OHAL KHK'leri ile ihraç edilen kamu emekçilerini hedef alan hukuksuz ve antidemokratik uygulamaların son bulmasına ilişkin olarak 11 Mayıs 2019 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

“OLAĞANÜSTÜ” SEÇİM SÜRECİNDE OHAL KHK’LERİ ile İHRAÇ EDİLEN EMEKÇİLERİ HEDEF ALAN HUKUKSUZLUKLAR SON BULSUN!

Hukuksuz bir biçimde OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleriyle kamu görevinden ihraç edilen Kamu emekçilerinin, meslektaşlarımızın sorunları güncelliğini ve yakıcılığını korumaya devam etmektedir. Olağanüstü bir halde sürmekte olan 31 Mart 2019 yerel seçimleri süreciyle beraber  ihraç edilenlere yönelik hak ihlalleri artarak yeni bir boyuta ulaşmıştır.  

OHAL KHK’leri ile ihraç edilen ve 31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanı ya da belediye meclis üyesi seçilen adaylara mazbataları verilmeyerek seçilme hakları gasp edilmiştir.

KHK ile ihraç edilmiş olmanın temel siyasi hakların ihlal edilmesi ve bu çerçevede seçilme hakkının kısıtlanması asla kabul edilemez. Anayasaya aykırı bu uygulama nedeniyle seçilen, ancak mazbataları verilmeyen Diyarbakır ili Kayapınar, Bağlar, Yenişehir İlçeleri, Kars ili Dağpınar İlçesi, Van ili Edremit, Çaldıran, Tuşba ilçeleri, Erzurum Tekman ilçelerinde Seçilmiş Belediye Başkanlığı ve diğer il ve ilçelerdeki Meclis Üyelerinden mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu ifade etmek isteriz.  

AKP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini yeniletmek üzere sunduğu ilk itirazın içerisinde yer alan, KHK ile ihraç edilenlerin seçme haklarının olmadığı iddiası her ne kadar kabul görmemiş olsa da bu konunun öne sürülerek seçimde şaibe, şüphe olduğu iddiasının ortaya atılması demokrasi açısında ibret vericidir.

Siyasi iktidar güç kaybettiği, zayıfladığı her anda politik veya nesnel ortamı marjinalleştirerek siyasi güç devşirmek amacıyla  KHK ile ihraç edilenleri ve yakınlarını konuya dahil etmektedir. AKP’nin KHK ile ihraç edilenleri hedef göstermesi, itibarsızlaştırmaya çalışması, olumsuz gördüğü her gelişmenin suçlusu ve sorumlusu olarak göstermesi siyasi acizlik içerisinde olduğunun göstergesidir.

Bilindiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için yapılan olağanüstü itiraz, hukuka aykırı, Yüksek Seçim Kurulunun kendi eski kararlarıyla dahi çelişkili bir biçimde kabul edilmiştir. Bu şaibeli karar göz önüne alındığında; yenilenecek seçim döneminde de hukuk dışılığın, antidemokratik uygulamaların devam edeceğinden ve KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerine yönelik saldırıların artacağından kuşkuluyuz.

OHAL KHK’leri dikta rejiminin bir aracıdır, ihraç işlemleri tümüyle hukuka aykırıdır. İhraç edilenlere dönük hak ihlalleri son bulmalıdır, Anayasa mahkemesi görevini yerine getirmeli OHAL KHK’lerini iptal etmeli ve  ihraç edilen kamu emekçileri tüm haklarıyla beraber görevlerine iade edilmelidir. 

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı