PEYZAJMO: ARTIK ANLAMAK ZORUNDAYIZ!

12.08.2021

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bartın, Sinop, Kastamonu ve Karabük şehirlerinde yaşanan sel ve heyelan felaketlerine ilişkin 12 Ağustos 2021 tarihinde "Artık Anlamak Zorundayız!" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Bartın, Sinop, Kastamonu ve Karabük şehirlerinde 10-11 Ağustos 2021 tarihlerinde yaşanan sel ve heyelan "afetleri" sonucunda pek çok yerleşim yeri olumsuz etkilenmiş, vatandaşlarımız evlerinde mahsur kalmış ve pek çok maddi kayıp meydana gelmiştir. Sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Küresel iklim değişikliği nedeniyle yaşadığımız ani hava olayları her geçen gün hayatımızı daha da fazla olumsuz etkilemektedir. Günlerdir süren orman yangınları sırasında Van ve Hakkâri`den gelen sel felaketleri yüreğimizi yakarken, son aldığımız Bartın, Sinop, Kastamonu ve Karabük sel ve heyelan haberleri ise afetlere karşı ne kadar hazırlıksız ve dirençsiz olduğumuzu hepimize göstermiştir. 

İçinde bulunduğumuz iklim krizi ile afetlerin yaşanma sıklığı yakın gelecekte daha da artacaktır. Dolayısıyla bu ve benzeri afetlere karşı hazırlıklı olunmalı ve acil eylem planları hayata geçirilmelidir.

Akıl, bilim ve teknikle atılması gereken adımlar bellidir; 

- Kentler azami yağış miktarı göz önüne alınarak kurgulanmalı altyapı ve su rejimi ona göre şekillendirilmelidir. 

- İmar barışı gibi uygulamalarla plansız, denetimsiz ve çarpık kentleşmeden derhal vazgeçilmeli, özellikle dere yataklarında yapılaşmanın önüne geçilmelidir.

- Betonla kaplı geçirimsiz yüzeylerin suyun debisini arttırarak yaşanan felaketlerin etkisini derinleştirmektedir. Taşkın ve heyelanı önlemek için yağmur suyunu tutacak, debisini yavaşlatacak ve yeraltı sularına karışmasını sağlayacak yeşil altyapı sistemleri acilen zorunlu hale getirilmelidir.

- ÇED gerekli değildir denilerek denetimsiz bir şekilde inşa edilen Hesler, doğayı tahrip ederken dün yaşadığımız örnekte gördüğümüz gibi yerleşim yerlerini de ciddi şekilde tehdit etmektedir.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak afetten etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletirken hayatını kaybedenlere Allah`tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifa diliyoruz. İhmal ve yanlış yönetimlerden kaynaklanan afetlerin artık son bulmasını, kamu ve doğa çıkarlarını gözeten akıl, bilim ve tekniğe dayanan politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini tekrar ve ısrarla yineliyoruz.  

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
14. Dönem Yönetim Kurulu