PEYZAJMO: SUYUN ETKİN KULLANIMI İÇİN PEYZAJ TABANLI ŞEHİRCİLİK

22.03.2023

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Dünya Su Günü dolayısıyla 22 Mart 2023 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

SUYUN ETKİN KULLANIMI İÇİN PEYZAJ TABANLI ŞEHİRCİLİK

Tüm dünya tarafından 22 Mart`ta kutlanan Dünya Su Günü`nün bu yılki teması "Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak" olarak belirlenmiştir. Su kıtlığı ile mücadelede tüm kurum, kuruluş ve bireylerin desteği önemli olduğu için su kullanımına yönelik anlayışın değiştirilmesinde bu yılın temasında belirtildiği üzere ortaklıklar ve işbirlikleri kurulması gerekmektedir. Su kaynaklarının önemini vurgulamak ve küresel ölçekte su sorununa çözüm arayışlarına odaklanmak için kutlanan Dünya Su Günü, günden güne su kıtlığına doğru ilerleyen ülkemiz için çok önemlidir.

Her yıl bahar aylarında yaşadığımız barajların doluluk oranı ile ilgili tedirginlik, bu yıl çok daha yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Öyle ki suyun kullanımı ile ilgili kısıtlamalar, tedbirler tartışılmaya başlanmıştır. Suyun tasarruflu ve sorumlu bir şekilde kullanılması elbette bir zorunluluktur ancak bununla birlikte suyun etkin kullanılması da, suyun sürdürülebilirliği için olmazsa olmazdır.

Bilindiği üzere su, tükenebilir bir kaynaktır. Buna rağmen kısıtlı miktarda olan kullanılabilir su; plansız, programsız ve hoyratça kullanılmaktadır. İklim krizi ile birlikte düzensizleşen yağış rejimi ve kentsel alanlarda toprağa ulaşamayan yağmur ve kar; doğal döngüsüne kavuşamamakta, kullanılabilir olmaktan çıkarak ne yazık ki gri sular ile birlikte atık olarak değerlendirilmektedir.

Yıllardır Odamızın sürekli olarak dikkat çektiği küresel iklim değişikliği etkilerini, taşkın ve sellerin yanı sıra kuraklık olarak da göstermektedir. İklim değişikliğine uyum ve etkilerinin azaltılması noktasında yine bu yılın Dünya Su Günü teması olan ortaklıklar ve işbirliğinin uluslararası ölçekte sağlanması kaçınılmazdır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen uluslararası anlaşmaların en önemlilerinden olan Paris İklim Anlaşması, ülkemiz tarafından da kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

Tarafı olduğumuz Paris İklim Anlaşması`nın gerekliliklerinin yerine getirilmesi hususunda Peyzaj Tabanlı Şehircilik anlayışının benimsenmesi esastır. Nüfusunun ¾`ünün kentlerde yaşadığı ülkemizde Peyzaj Tabanlı Şehircilik anlayışı ile suya dair doğa temelli çözümler üretmek, mavi/yeşil altyapı sistemlerini kurmak, suyun doğal döngüsüne kavuşmasını sağlayacak nitelikli açık yeşil alan varlığını artırmak için peyzaj politikalarını hayata geçirmek gerekmektedir.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak 22 Mart Dünya Su Günü`nde; sürdürülebilir ve etkin su kullanımı için çok geç olmadan Peyzaj Tabanlı Şehircilik anlayışının benimsenmesi, üst ölçekten parsel ölçeğine kadar istisnasız her projede peyzaj mimarlığı hizmetlerine başvurulması gerektiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

15. Dönem Yönetim Kurulu